Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Onderwijs > Leertheorie > Leerstijlen > Kolb

Leerstijlen - Model van Kolb

Iedereen heeft een persoonlijke leerstijl, dat wil zeggen: een manier van omgaan met leerstof en leeractiviteiten.

Er zijn verschillende modellen om leerstijlen in kaart te brengen. Het model van Kolb maakt onderscheid tussen vier fasen van het leerproces:

  1. Concreet ervaren ('sensing/feeling')
  2. Waarnemen en overdenken ('watching')
  3. Analyseren en abstract denken ('thinking')
  4. Actief experimenteren ('doing')

Kolb stelt dat mensen een voorkeurstijl hebben, waarmee ze het liefst beginnen en waaraan ze de meeste tijd besteden. Maar het is belangrijk alle fasen van het leerproces te doorlopen, omdat ze essentieel zijn voor effectief leren. Kolb pleit er daarom voor dat je extra aandacht besteedt aan de leeractiviteiten waarin je je minder goed thuis voelt.

Een paar praktische tips, aan de hand van vier leerstijlen die corresponderen met de fasen in het model van Kolb:

1. Doener

2. Bezinner

3. Denker / theoreticus

4. Beslisser / pragmaticus

Verder lezen

Leerstijlen: Kolb en de ILS van Vermunt

Dit artikel behandelt naast het model van Kolb ook kort de Inventaris van LeerStijlen (ILS) van Jan Vermunt.

Leerstijlen

Goede websites over leerstijlmodellen.

Voorkeurstijlen bij coaching

Een hoofdstuk van een cursus coaching voor leidinggevenden, over de invloed van de leerstijl en persoonlijkheid van coach en gecoachte.

Online cursus: actief leren

Ga actief om met de stof, in plaats van passief te lezen. Daardoor zul je beter begrijpen wat je leert en kun je het beter onthouden.

Geheugencursus

Geheugentechnieken om wat je leert beter te onthouden.

Leerstijlen: hoe gaan we van het onbekende naar het bekende?

Een artikel over het fenomeen leerstijl.

Auteur: René Pijlman

Didactische vaardighedenpijl

Didactische vaardigheden

Goed zijn in je vak is één ding. Je kennis overdragen aan anderen een tweede. Wie voor het eerst een training of workshop verzorgt vindt nuttige tips in de cursus Didactische vaardigheden.


Bron: www.leren.nl/artikelen/2003/leerstijlen.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon