Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Van Professionals > Samenwerking sturen

Sturen van de samenwerking

Leidinggeven aan professionals

Professionals zijn eigenlijk kleine zelfstandige, schreven we eerder. Hoe laat je hen goed samenwerken? Als leidinggevende kun je eigenlijk op twee niveaus daar invloed op uitoefenen:

Samenwerking tussen individuen

De samenwerking tussen individuen kun je als leidinggevende beïnvloeden door ervoor te zorgen dat mensen elkaar kennen. Zeker in wat grotere organisaties kan dat waardevol zijn. Elkaar kennen betekent ook toegang hebben tot elkaars expertise en tot elkaars netwerk. Je kunt dat faciliteren door bijvoorbeeld themabijeenkomsten te steunen of te initiëren. Je kunt als leidinggevende ook mensen met elkaar in contact brengen door hen bijvoorbeeld in projectteams samen te brengen.

Met dit soort ingrepen kun je mensen een heel stuk verder helpen. Juist in de samenwerking kunnen mensen heel veel van elkaar leren. Kijk eens naar je medewerkers. en denk dan nog eens terug aan series als Starsky & Hutch, Cagney & Lacey, Dalziel & Pascoe of desnoods Bassie en Adriaan. Wie vormen samen een goed duo? Wie zouden elkaar echt aanvullen?

Samenwerking in een team

De samenwerking tussen professionals kun je ook beïnvloeden door het creëren van een goed team. Dat is niet per se een hecht team. In een goed team hoeven de teamleden niet bij elkaar op de koffie in het weekend of samen op vakantie. Voorwaarden voor een goed team zijn wel:

Een gezamenlijk, uitdagend doel

Succesvolle samenwerking vereist overeenstemming over het doel van die samenwerking. In veel teams is dat lang niet altijd even helder voor alle betrokkenen. Waarom willen we eigenlijk zo graag de service verbeteren? Hou het concreet, dat werkt verhelderend en enthousiasmerend: 'De service willen wij verbeteren door ervoor te zorgen dat klanten die een afspraak willen maken ons binnen drie minuten kunnen bereiken'.

Een goede taak- en rolverdeling

Zeker in wat grotere teams is het belangrijk dat de taakverdeling glashelder is. Dat geldt ook voor de verdeling van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit gaat wel eens mis bij de komst van een nieuwe medewerker. In die gevallen kunnen onderlinge irritaties en inefficiëntie ontstaan.

Uiteraard is ook een evenwichtige, als eerlijk ervaren rol- en inspanningsverdeling tussen teamleden van belang. Vaak vloeit die verdeling logisch voort uit de formele taakverdeling. Soms vervult iemand echter een rol omdat dat bij hem past. Halbe is een jonge hond in het team van ervaren consultants. Als het jaarlijkse uitstapje georganiseerd moet worden, kijkt iedereen naar hem.

Een rolverdeling in teams ontstaat vaak vanzelf, zonder dat hier afspraken over worden gemaakt. Dat functioneert vaak prima. Je ziet bijvoorbeeld dat één persoon als vertrouwenspersoon optreedt bij problemen. Voor sommige rollen is het echter beter om wel expliciete afspraken te maken. De rol van de voorzitter bijvoorbeeld. Kies niet de weg van de minste weerstand: wijs iemand aan die je écht geschikt acht. Regel het niet per toerbeurt.

Open communicatie

Hoe men met elkaar omgaat is van invloed op alle andere aspecten van de samenwerking. Tijdens de pauze wordt bijvoorbeeld met enige regelmaat niet-respectvol over een specifieke leerling gesproken. Dan moet je als leidinggevende ingrijpen. Datzelfde geldt als iemand er de kantjes vanaf loopt. Ook daarop moet je snel en gedecideerd ingrijpen. Door het gedrag van deze medewerker te accepteren ontstaat er een negatieve sfeer.

Goede  werkafspraken

Hoe groter het team, hoe belangrijker het is om goede werkafspraken te maken. Bijvoorbeeld over de overdracht van zorg of het bewaken van de kwaliteit. Gestructureerd werkoverleg is hiervoor een goede methode.

Gemotiveerde medewerkers

Natuurlijk wordt de samenwerking binnen een team sterk beïnvloed door de individuele motivatie van de deelnemers. In een team is het belangrijk dat ieder als individu taken heeft waar hij zich betrokken bij voelt. Het is ook belangrijk dat men merkt dat zijn bijdrage ertoe doet.

Zelfsturend team

Tot zover ben je als leidinggevende nog direct leidinggevende van het team. Als het even kan, zorg je er echter voor dat een van de professionals de coördinatie op zich neemt. Zeker bij teams die specialistische opdrachten vervullen, heb je als leidinggevende vaak weinig in te brengen. Laat ze in die gevallen zelf hun zaken regelen.

teambuildingpijl

Teambuilding

Hoe smeed je een groep individuen tot een hecht team? Met een outdoortraining of een dag op de hei kom je er niet. Teambuilding is een manier van werken. Alleen door er dagelijks bewust mee bezig te zijn, breng je een team tot topprestaties.

Reflectie op het teamfunctioneren

Voor een blijvend goed functioneren van een team is het zaak om ongeveer een keer per jaar met elkaar de tijd te nemen om terug te kijken op de samenwerking, daarvan te leren en met elkaar ontwikkelingsgerichte afspraken te maken. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een werkconferentie. Je kunt gebruik maken van deze handige checklist om de samenwerking als team door te spreken.

Volgende pagina: Zorgen voor faciliteiten


Bron: www.leren.nl/cursus/management/professionals/samenwerking-sturen.html

Copyright © 1999-2017 Applinet B.V.
Alle rechten voorbehouden
Colofon