Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Professionele vaardigheden > Communicatieplan > Invulling

Invulling van het plan

Communicatieplan

Tot nog toe is er aan het maken van een communicatieplan weinig creativiteit te pas gekomen. Natuurlijk, het stellen van goede vragen of het formuleren van de boodschap vergen wel enige creativiteit. Maar het ging tot nog toe vooral om logisch nadenken.

Houd dat nog even vol. In deze fase van de planvorming ga je het plan verder uitwerken. En nog steeds blijf je weg van de inhoud.

Je staat (voor zover van toepassing!) stil bij de volgende aandachtspunten:

Communicatiemiddelen

Wanneer je de doelgroepen, doelstellingen, boodschap en basisstrategie hebt geformuleerd en wanneer je je plan in grote lijnen hebt ingevuld is het tijd om de geest te laten waaien. Allicht heb je al allerlei ideeën opgedaan in de fases ervoor. Maar probeer ruim te denken. Inperken kan altijd nog. Een brainstorm kan helpen. In de bijlagen vind je een overzicht van ruim honderd communicatiemiddelen die je kunt gebruiken.

Maar belangrijker dan welk middel je kiest, is hoe je er gebruik van maakt. Laat je daarin leiden door je strategie. Als je kiest voor de dialoog, kies je tegelijkertijd voor het gebruik van niet al te schreeuwerige kleuren. Je kiest voor meer nuance. Je kiest voor het gebruik van foto's waar mensen in gesprek zijn. Je kiest sowieso voor mensen in beeld. Hier bewijst zich juist de meerwaarde van een duidelijke strategie. Op basis van die strategie kun je bepaalde ideeën afwijzen of juist verder uitwerken.

Hou het zo simpel mogelijk. Het is verleidelijk om –als het budget toereikend is- te kiezen voor middelen die mooi zijn of juist erg creatief of leuk. Dat is mooi als je een prijs wilt winnen. Maar je wilt effect. Vergaloppeer je niet in een aanpak die te complex is. Zorg ervoor dat de middelen die je kiest elkaar kunnen versterken. Als je bijvoorbeeld een radiocommercial maakte waarin een prominente Nederlander iets aanprijst, is het niet raar om diezelfde Nederlander in advertenties in beeld te brengen. Zo versterkt het beeld de radiocommercial en de radiocommercial het beeld.

Een opleidingsinstituut kiest in haar communicatie voor het in beeld brengen van mensen aan het werk. Maar het instituut beschikt over een beperkt aantal foto's. Gaandeweg ontdekt men dat dat niet erg is. Integendeel: de foto's ontwikkelen zich tot een soort iconen die voor de doelgroepen heel herkenbaar zijn.

Testen

Wie wel eens een schrijfcursus volgde kent de uitdrukking 'Kill your darlings'. Sommige ideeën vind je zelf erg goed. Maar juist die ideeën kunnen je behoorlijk in de weg gaan zitten, juist omdat je er zelf tevreden over bent. Bij het bedenken van leuke, spannende middelen in de communicatie ontstaat soms een blinde vlek voor dergelijke ideeën.

Het komt met enige regelmaat voor dat een campagne flopt op zo'n darling. Wat voor jou en je collega's volkomen duidelijk was, is voor de doelgroep onbegrijpelijk. Of het nu een brief, een affiche of een brochure is: leg het voor aan enkele leden van je doelgroep. Doe dat tijdig zodat je met hun commentaar nog wat kunt. Vraag hen om even hardop voor de vuist weg te reageren. Luister en vraag af en toe door. Ga niet in discussie. En bedank je gesprekspartner voor de medewerking.

Volgende pagina: Plan van aanpak


Bron: www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/communicatieplan/invulling.html

Copyright © 1999-2020 Applinet B.V.
Alle rechten voorbehouden
Colofon