Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Sociale vaardigheden > Kritiek

De kunst van kritiek

Gerelateerde Cursussen

Kritiek krijgen is lastig, kritiek geven soms nog veel moeilijker. Waarom vinden we het zo moeilijk om er soepel mee om te gaan? In veel gevallen is kritiek juist een kans om je prestaties te verbeteren. Maar dan moet je kritische kanttekeningen effectief verpakken en interpreteren. Een korte cursus over het geven en het ontvangen van kritiek.

Hoe gaan we om met kritiek?

Waarom vinden we kritiek lastig? Niet zelden worden we boos of emotioneel als we worden aangesproken op ons gedrag. In het omgaan met kritiek speelt onzekerheid vaak een rol. Effectieve kritiek heeft drie peilers.

Regels voor het geven van kritiek

Kritiek geven gaat een stuk makkelijker als je weet waarover je het wilt hebben en wat je wilt bereiken. Als je dat scherp hebt, probeer je de kritiek zó te brengen dat je gesprekspartner hem begrijpt. In heldere bewoordingen, neutraal geformuleerd zonder beschuldigingen

Regels voor het ontvangen van kritiek

Wie kritiek ziet als een kans om zijn prestaties te verbeteren, doet er juist zijn voordeel mee. Hoe? Door goed te luisteren, toelichting te vragen en vervolgens te wikken en wegen of je er iets mee gaat doen en wat precies.

Auteur: Corona de Wert (januari 2005) in opdracht van Leren.nl.

Leerzake websites over kritiek geven en ontvangen.

Gesprekstechnieken

Gesprekstechnieken

Bepaalde gesprekken pak je professioneel aan. Zoals een functioneringsgesprek, slecht-nieuws gesprek, of een interview met een sollicitant. Daarvoor kun je verschillende gesprekstechnieken gebruiken, zoals SPIN, LSD en de zes A's.


Bron: www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/kritiek/

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon