Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Sociale vaardigheden > Nee zeggen > Weet wat je wilt

Weet wat je wilt

Nee zeggen

Wat wil je zelf?

Je kunt alleen maar goed voor je eigen belangen opkomen als je die belangen kent, als je weet wat je wilt. Dat is niet iedereen in elke situatie gegeven.

Assertief gedrag (en dus ook nee zeggen) heeft alles te maken met duidelijkheid. Duidelijkheid tegenover de ander en vooral duidelijkheid tegenover jezelf. Wie zijn eigen doel goed voor ogen heeft, kan goed inschatten of het inwilligen van het verzoek daarbij past. En als dat inderdaad zo is, kan hij of zij gemakkelijk en van harte ja zeggen. Als het inwilligen van het verzoek niet past bij het persoonlijk doel, is het gemakkelijker om nee te zeggen.

Het begrip 'persoonlijk doel' klinkt wat zwaar. Dat is het lang niet altijd. Je doel voor de dag kan zijn het afmaken van een bepaalde klus die al heel lang op je bureau ligt. Maar het doel kan ook zijn om dit jaar een bepaalde omzet te realiseren. Dat lukt alleen maar als je alles wat daar niet rechtstreeks aan bijdraagt naast je neerlegt.

Het werkt bovendien preventief. Mensen die precies weten wat zij willen, stralen dat uit. Zij hebben veel minder last van verzoeken die niet in hun straatje passen dan mensen die geen idee hebben wat ze willen.

Wanneer moet je nee zeggen?

Om een verzoek gemakkelijk te kunnen weigeren helpt het als aan een aantal voorwaarden is voldaan. 'Nee' moet een redelijk antwoord zijn. Bijvoorbeeld omdat bedrijfsregels, wetten of taakomschrijving dat rechtvaardigen. Of omdat het verzoek niet strookt met je eigen drijfveren of prioriteiten. Of tenslotte omdat het gewoon niet kan.

Het komt wel voor dat iemand je iets vraagt dat buiten je taakomschrijving valt. Is dat erg? Nee, normaal gesproken niet. Er is geen lulliger antwoord dan 'Sorry, dat staat niet in mijn functieomschrijving.' Wie samen in een bedrijf werkt aan het realiseren van goede resultaten laat zich over het algemeen niet belemmeren door een functieomschrijving. Maar toch zijn er tal van situaties waarin die functieomschrijving zo gek niet is. En natuurlijk zijn er wetten en bedrijfsregels waar je je aan moet houden. Als het verzoek strijdig is met die regels kun je eigenlijk niet anders dan weigeren. Dit zijn situaties waarin nee zeggen relatief makkelijk is. Je zegt: 'Nee, dat mag ik niet.'

Wanneer het verzoek strijdig is met je eigen drijfveren of prioriteiten moet je antwoorden met 'Nee, dat wil ik niet.' Dat is een stuk lastiger. Wie zijn doel goed voor ogen heeft, is in dit soort situaties wel in het voordeel: 'Nee, dat wil ik niet want ik wil vandaag per se die deadline halen.'

En tenslotte is er ook nog altijd het antwoord mogelijk 'Nee, dat kan niet.' Soms kan het ook gewoon niet anders. Soms is ja zeggen gewoon niet mogelijk.

Timemanagementpijl

Timemanagement

Als je altijd tijd tekort komt, dan is dat slecht voor je gemoedsrust én voor je productiviteit. Het kán anders. Wie weet wat hij wil bereiken, plant doelbewust en houdt tijd over. Verdiep je in de principes van timemanagement.

Volgende pagina: Weigeren: hoe nee zeggen?


Bron: www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/nee-zeggen/weet-wat-je-wilt.html

Copyright © 1999-2022 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon