Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Geld > Verdienen > Thuiswerk

Geld verdienen met thuiswerk

Thuiswerk beslaat in ons huidige tijdperk meer dan het inpak- en productiewerk zoals de meeste mensen kennen. Er zijn talloze constructies, van volledig thuiswerken tot een gedeelte van het werk thuis uitvoeren terwijl men in dienst is bij een werkgever. Om een beter beeld te geven volgt hier een overzicht van de meest gangbare vormen van thuiswerk. Verder gaat dit artikel in op veelgestelde vragen en wordt er advies gegeven over de beste manieren om thuiswerk te zoeken en vinden.

Soorten thuiswerk:

Hoe/hoeveel krijg je betaald?

Op welke wijze je uitbetaald krijgt en hoeveel hangt af van wat er met de werkgever of opdrachtgever is besproken. Sommige opdrachtgevers beschouwen het als freelance werk: als opdrachtnemer (degene die het werk uitvoert) moet je een factuur sturen voor de verrichtte werkzaamheden. Wanneer het om productie- of inpakwerk gaat dan worden vaste prijzen afgesproken per afgewerkte partijen.

Er is (helaas) geen brancheorganisatie die in de gaten houdt of de afgesproken prijzen wel realistisch zijn. Een handige richtlijn om te weten of het reƫel is wat er wordt geboden is om een schatting te maken van de tijd die je bezig zal zijn met de werkzaamheden en de prijs voor de afgewerkte partijen te delen door het aantal uur dat gewerkt is of wat er wordt geschat. Dit geeft dan een indicatie van de inkomsten per uur, op die manier kun je zelf bepalen of je dat acceptabel vindt als inkomsten voor de tijd die je ermee bezig bent.

Belasting en loonheffing

De belastingdienst zegt o.a. het volgende over thuiswerkers:

“Een thuiswerker en zijn hulpen zijn in fictieve dienstbetrekking als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
[...]
Het bruto-inkomen voor de arbeid bedraagt doorgaans over een maand ten minste 2/5 van het wettelijke minimumloon per maand. Het minimumloon is het loon in de zin van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Op grond van deze wet geldt voor werknemers jonger dan 23 jaar een lager wettelijk minimumloon dan voor andere werknemers. Als het loon niet afhankelijk is gesteld van de leeftijd, dan moet voor de 2/5-grens worden gekeken naar het minimumloon voor werknemers van 23 jaar of ouder.
[...] “
bron: Belastingdienst

In dat geval moet de werkgever loonheffing inhouden en afdragen. Een thuiswerker hoeft geen loonheffing af te dragen aan de belastingdienst tenzij hij/zij hulpen heeft ingeschakeld die meewerken. In dit geval moet de thuiswerker loonheffing inhouden en afdragen over het loon van zijn/haar hulpen. Wel ben je verplicht om inkomsten op te geven bij de aangifte inkomstenbelasting.

Wat heb je nodig als je thuiswerk doet?

Of en welke opleiding en diploma's je nodig hebt om thuiswerk te doen hangt af van het werk dat je gaat doen. Sommige werkgevers of opdrachtgevers stellen eisen, bij anderen gaat het om ongeschoold werk. Belangrijk is wel dat je altijd informeert of er bijzonderheden zijn ten aanzien van de werkplek en gereedschap dat je nodig hebt. De opdrachtgever kan je hierover verder informeren.

Kan ik ook thuiswerk doen als ik een handicap heb?

Thuiswerk kan voor mensen met een arbeidshandicap een prima optie zijn om deel te nemen aan het arbeidsproces: je kunt thuis werken in eigen tempo en het werk aanpassen aan de eigen beperkingen en mogelijkheden. Afhankelijk van het soort thuiswerk dat je doet is geen grote werkplek nodig. Gaat het bijvoorbeeld om administratief werk dan is een goed bureau met goede stoel, pc met internetverbinding en goede verlichting op de werkplek voldoende. Voor inpak- en productiewerk is een ruime werktafel, met een goed in te stellen werkhoogte, meestal voldoende. Vraag altijd aan de opdrachtgever aan welke eisen je werkplek dient te voldoen.

Thuiswerk en een uitkering

Als je een uitkering hebt dan mag je niet of gedeeltelijk bijverdienen; dit geldt voor vrijwel alle uitkeringen. De uitkerende instantie kan je hierover verder informeren.

Het vinden van thuiswerk

De beste weg om thuiswerk te vinden is navraag doen bij mensen in je vrienden- en kennissenkring die aan thuiswerk doen. Zij kunnen navragen bij hun opdrachtgever of deze nog thuiswerkers nodig heeft. Een andere mogelijkheid is om via internet, bedrijvengidsen of telefoongids te zoeken naar thuiswerkcentrales in jouw regio.

Er worden op internet overzichten aangeboden (tegen betaling) met thuiswerkcentrales in Nederland. Deze zijn echter niet gecontroleerd, de gegevens zijn ook niet actueel en de kans bestaat dat je betaalt voor informatie waar je niets mee kunt.

Welke betrouwbare organisaties zijn er die bemiddelen in thuiswerk?

Helaas zijn er nogal wat organisaties die claimen te bemiddelen voor de groep werkzoekenden op zoek naar thuiswerk, in de praktijk blijkt dat deze organisaties geld vragen voor een vage dienstverlening en zelden thuiswerk aanbieden. Nu is dit niet zo vreemd wanneer je bedenkt dat het aanbod thuiswerk in Nederland niet groot is, vooral niet op het gebied van inpak- en productiewerk, terwijl de vraag hiernaar behoorlijk groot is. Een betrouwbare organisatie is:

Thuiswerkvacatures

Geen bemiddelaar, maar op deze site kun je een gratis aanbod van vacatures bekijken.

Waar moet je op letten als je thuiswerk zoekt?

Betaal niet voor arbeidsbemiddeling, overzichten van thuiswerkcentrales, thuiswerkgidsen, thuiswerkkranten etc. In de meeste gevallen is de informatie die je krijgt niet actueel en de organisaties zijn er slechts op uit om geld te verdienen aan de werkzoekenden.

Beschouw jezelf als je eigen bemiddelaar. Zoek je inpakwerk, zoek dan zelf naar thuiswerkcentrales in jouw regio. De meeste thuiswerkcentrales staan vermeld in bedrijvengidsen.

Bezoek vacaturesites waar vacatures gratis te bekijken zijn. Deze sites besteden meer aandacht aan het controleren van de aangeboden vacatures. Betaal niet voor vacaturegegevens, er zijn een aantal websites waar men een vast bedrag moet betalen om contactgegevens op te vragen. De vacatures die op deze sites worden geplaatst worden vooral geplaatst om werkzoekenden zover te krijgen dat ze de contactgegevens opvragen. Vrijwel altijd blijkt dat de vacatures niet meer actueel zijn, kloppen de contactgegevens niet of heeft het bedrijf geen toestemming gegeven om een vacature te plaatsen.

Auteur: Karen Smits (juli 2006). De auteur heeft ervaring als intercedente en onderhield onder de naam Smits Thuiswerk Consultancy verschillende websites over thuiswerk. Op verzoek van Leren.nl schreef zij dit inleidend artikel.


Bron: www.leren.nl/dossier/geld/verdienen/thuiswerk/

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon