Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren  > Loopbaan  > Beroep  > Defensie: marine, luchtmacht, landmacht en marechaussee

De Nederlandse krijgsmacht bestaat uit de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee. De krijgsmacht heeft drie hoofdtaken:

  1. verdediging van het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied
  2. bescherming en bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit
  3. ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal

Defensie: marine, luchtmacht, landmacht en marechaussee


Bron: www.leren.nl/rubriek/loopbaan/beroepen/defensie/

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon