Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Nederlands > Spelling > Groene Boekje

Wat is het Groene Boekje?

Het 'Groene Boekje' is de informele aanduiding van de 'Woordenlijst Nederlandse Taal'. Het wordt in opdracht van de ministers van de Nederlandse Taalunie gemaakt door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, en geeft de officiële spelling van de Nederlandse taal volgens de overheden aan.

Waar vind ik het Groene Boekje?

Je kunt het Groene Boekje online vinden op Woordenlijst.org. Dit is een handige site, waar je de juiste spelling van Nederlandse woorden kunt opzoeken. Bovendien staat de Leidraad met spellingsregels op de site.

De laatste papieren editie van het Groene Boekje is in oktober 2015 verschenen bij uitgeverij Van Dale.

Andere taalnaslagwerken

Het Groene Boekje behoort samen met de Grote Van Dale en de Schrijfwijzer (Renkema) tot de standaardbibliotheek van vrijwel elke professionele schrijver in de Nederlandse taal. Als je geen taalprofessional bent, dan heb je het Groene Boekje niet echt nodig. Je kunt dan net zo goed een Nederlands woordenboek gebruiken.

Verschillen tussen het Groene Boekje en andere taalnaslagwerken

In het Groene Boekje kun je uitsluitend de juiste spelling van woorden opzoeken. In andere woordenboeken vind je veel meer informatie, zoals de betekenis, de vertaling, uitdrukkingen enz.

In woordenboeken van commerciële uitgevers (zoals de bekende Grote Van Dale) zul je soms een andere spelling aantreffen dan in het Groene Boekje. Die woordenboeken volgen doorgaans meer de taalpraktijk, terwijl het Groene Boekje de officiële spelling volgens de overheden aangeeft. Ten tijde van de tweede editie heeft de Taalunie een spellingplatform ingesteld waarin producenten van woordenboeken, programma's voor spellingscontrole, taaladviesboeken e.d. samenwerken om te zorgen voor "de grootst mogelijke eenheid in het toepassen van de officiële spelling van het Nederlands, niet alleen op het gebied van de toegepaste regels en principes, maar ook op het niveau van de schrijfwijze van individuele woorden en woordvormen". Vermoedelijk zullen de verschillende woordenboeken daardoor beter overeen gaan komen met het Groene Boekje.

Geschiedenis van het Groene Boekje

De 'oude' editie van het Groene Boekje verscheen in 1954. Pas in 1995 verscheen de eerste 'nieuwe' of 'herziene' editie. Het bevatte bevat ruim 110.000 woorden, in wat toen de 'nieuwe spelling' heette.

De tweede editie verscheen op 15 oktober 2005. Het ging om een relatief kleine technische herziening en niet om een spellinghervorming. De aanpassingen betroffen onder andere het toevoegen en schrappen van woorden, de informatiecategorieën per ingang en de formulering van de regels in de zogenaamde Leidraad. In de tweede editie waren voor het eerst ook Surinaams-Nederlandse woorden worden opgenomen, aangezien Suriname in 2005 was toegetreden tot de Nederlandse Taalunie. Ten tijde van de tweede editie verscheen het Groene Boekje voor het eerst online op de website woordenlijst.org.

De derde editie verscheen op 13 oktober 2015, met zo'n 10.000 nieuwe woorden (waaronder bijvoorbeeld zzp'er). Voor het eerst waren Caribisch -Nederlandse woorden opgenomen. De spelling zelf is niet veranderd. Bij de samenstelling was rekening gehouden met de woorden die de voorgaande jaren het meest waren opgezocht op de website.

Er verschijnt volgens afspraak tussen de ministers elke tien jaar een herziene editie van het Groene Boekje verschijnt. De vierde editie wordt dus in oktober 2025 verwacht.

Relevante websites

Auteur: René Pijlman


Bron: www.leren.nl/artikelen/2005/groene-boekje.html

Copyright © 1999-2023 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon