Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Nederlands > In Suriname

Nederlands officiële taal in Suriname

Sinds de koloniale tijd is Nederlands de officiële taal in Suriname. In januari 2005 is de Republiek Suriname toegetreden tot de Nederlandse Taalunie. De Nederlandse taal werd daarmee uitgebreid met een Surinaamse variant. Het Nederlands dat in Suriname wordt gesproken is namelijk niet gelijk aan het Standaardnederlands.

De Nederlandse taal kent nu drie varianten:

  1. Standaardnederlands (soms Noord-Nederlands genoemd)
  2. Vlaams (soms Belgisch-Nederlands genoemd)
  3. Surinaams-Nederlands

Nederlands is een officiële taal in:

Nederlands leren

Leren.nl verwelkomt bezoekers uit alle landen die Nederlands willen leren:

Suriname toegetreden tot de Nederlandse Taalunie

Nederland en Vlaanderen richtten de Taalunie in 1980 op, om samen te werken op het gebied van de Nederlandse taal en de Nederlandse letteren. In januari 2005 is de Republiek Suriname toegetreden.

De samenwerking tussen de Taalunie en Suriname is gericht op:

De grondslag voor de toetreding werd in december 2003 gelegd. Suriname sprak met Nederland en Vlaanderen af een gemeenschappelijk beleid te voeren op het gebied van taal, onderwijs en taalgebonden cultuur.

Groene boekje wordt uitgebreid

De officiële Woordenlijst Nederlandse Taal, ofwel het Groene Boekje, werd in 2005 uitgebreid met typisch Surinaamse woorden. Enkele voorbeelden van zulke woorden:

Surinaams-Nederlands Standaardnederlands
bacove banaan
cellulair mobieltje, mobiele telefoon, gsm
glo-school (gewoon lager onderwijs) basisschool
wiet onkruid
zwamp moeras

Talen in Suriname

Suriname is met ruim 434.000 inwoners geen groot land, maar het kent verschillende bevolkingsgroepen, die bij elkaar zo'n 20 talen spreken. Met name Sranan Tongo (in de volksmond Sranan), letterlijk 'Surinaamse taal', wordt veel gebruikt. Het is de volkstaal die vrijwel elke Surinamer spreekt. Ook ruim 300.000 in Nederland wonende Surinamers spreken deze taal met elkaar. Sranan Tongo is van oorsprong Afrikaans, maar werd ook beïnvloed door het Spaans, Engels, Nederlands en Portugees.

Suriname werd in 1651 als plantagekolonie door de Engelsen gesticht. De officiële taal was toen het Engels. Bij de Vrede van Breda tussen de Verenigde Nederlanden en Engeland (1667), werd Suriname Nederlands bezit, in ruil voor Nieuw Amsterdam (New York). Nederlands heeft in Suriname steeds meer terrein gewonnen. Al in 1759 werd de bevolking opgeroepen brieven in het Nederlands (Neederduytsch) te adresseren. In 1876 werd bepaald dat het leerplichtig onderwijs aan kinderen tot 12 jaar in het Nederlands moest worden gegeven. Nederlands werd de lingua franca, de taal van het bestuur, het parlement en het onderwijs. Suriname en Nederland zijn sindsdien door de Nederlandse taal met elkaar verbonden. Suriname bleef, met een korte onderbreking, tot de onafhankelijkheid in 1975 onder Nederlands bewind. De onafhankelijkheid heeft aan de positie van de Nederlandse taal in Suriname niets veranderd.

Eind 2003 tekenden de Taalunie en de Surinaams minister van Onderwijs en Volksontwikkeling een associatieovereenkomst tot samenwerking op het gebied van de Nederlandse taal. In december 2004 werd deze overeenkomst formeel bekrachtigd door de betrokken partijen. President Venetiaan van Suriname zei rond de toetreding tot de Nederlandse Taalunie in 2005 dat het invoeren van een andere officiële taal hoge kosten met zich mee zou brengen.

Bronnen:

Auteur: René Pijlman


Bron: www.leren.nl/artikelen/2005/nederlands-in-suriname.html

Copyright © 1999-2022 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon