Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Risicomanagement > ERM > Voorwaarden

De voorwaarden voor goed ERM

Risicomanagement

Een quick scan: wat weet het bestuur van risico’s?

Wat is het niveau van het risicomanagement in een bedrijf? Het bestuur moet zichzelf de volgende vragen stellen:

Als het bestuur het antwoord op een van deze vragen niet heeft, zou het baat hebben bij een geïntegreerde aanpak van ERM. Bijvoorbeeld door een Chief risk officer aan te stellen.

De Chief Risk Officer

In het cursusdeel Wat is risico? werd onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten risico’s: marktrisico’s, kredietrisico’s en operationele risico’s. Zoals gezegd is het steeds meer gemeengoed geworden dat zo’n gefragmenteerde benadering niet werkt. Risico’s kunnen dan ‘tussen de naden doorvallen’ en het overzicht op het brede spectrum van risico’s ontbreekt. Elke risicomanager benoemt het risico weer op een andere manier. Het strategisch management denkt in termen van trade-off tussen risico en opbrengsten. Terwijl het operationeel management juist denkt in termen van trade-off tussen risico’s en beheersmaatregelen. Tip: breng disciplines bij elkaar als risico’s worden geanalyseerd. Organiseer workshops waarin opvattingen van wat risico’s betekenen worden uitgewisseld.

Een andere oplossing kan het aanstellen zijn van een hoofdverantwoordelijke voor risicobeleid. In grote financiële instituties heet dat de Chief Risk Officer (CRO). Sommige CRO’s hebben een direct lijntje met de raad van bestuur. Op zijn beurt krijgt de CRO informatie van de verantwoordelijken voor de pilaren kredietrisico, marktrisico en operationeel risico.

Wat staat er in een risicorapportage?

Het meten en rapporteren van risico’s is een grote uitdaging voor veel bedrijven. De data zijn niet aanwezig, of het management wordt juist overspoeld met een grote lading irrelevante gegevens. Wat moet er dan in een risicorapportage staan? Tenminste de volgende vier zaken:

De rol van het lijnmanagement

Lijnmanagers zijn verantwoordelijk voor de risico’s van hun business unit. Zij hebben goed zicht op veel risico’s, doordat zij relatief direct contact hebben met klanten en leveranciers. Ze weten wat er in de praktijk allemaal mis kan gaan. Het lijnmanagement moet ervoor zorgen dat risico wordt meegewogen bij groeimogelijkheden en prijsbepaling. Er moet vermeden worden dat lijnmanagement en risicomanagement tegenover elkaar geplaatst worden.

De valkuil is dat ERM alleen wordt overgelaten aan de controller. Dat komt omdat risico’s vaak worden uitgedrukt in termen van gevolg, namelijk financiële schade. De verantwoordelijkheid wordt dan bij de controller neergelegd. Als risico’s echter worden uitgedrukt naar hun ontstaanswijze, dan blijkt de verantwoordelijkheid eerder bij het lijnmanagement te liggen. Ook als het ontstaan van het risico buiten de organisatie ligt, is de lijnmanager verantwoordelijk voor het signaleren ervan. Tip: maak een lijnmanager expliciet verantwoordelijk voor het managen van een of meerdere risico’s.

De portfoliobenadering

Risico’s staan niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verweven. In sommige gevallen is het waar dat een ongeluk nooit alleen komt. In andere gevallen is het meer een kwestie van ‘elk voordeel heeft zijn nadeel’. Een hoge eurokoers zorgt bijvoorbeeld voor gunstig lage grondstofprijzen, maar benadeelt de exportpositie van een bedrijf.

Daarom kunnen risicomanagers veel expertise lenen van fondsmanagers, die gewend zijn een aandelenportfolio te beheren. De kernregel van die managers is dat niet de risicovolheid van afzonderlijke investeringen ertoe doet, maar het gecombineerde risico van het hele portfolio. Zo is het denkbaar dat een toevoegen van een aandeel dat een relatief lage risk-reward-trade-off heeft, toch een verbetering betekent voor de risk reward-trade-off van het risicoportfolio als geheel. Dat kan het geval zijn als het risico van dit aandeel negatief gecorreleerd is met dat van andere aandelen.

Om dezelfde reden moeten de risico’s van bedrijfsonderdelen (Research & Development, Personeel) niet afzonderlijk gemanaged worden, maar in samenhang.

Aandeelhoudermanagement

De belangrijkste belanghebbenden/aandeelhouders moeten voorgelicht worden. Om te beginnen de raad van bestuur, maar ook partijen buiten de organisatie: beleggingsanalisten bijvoorbeeld. Als deze partijen ervan overtuigd zijn dat de risico’s beheerst worden, heeft dit een gunstige invloed op de prijs van het aandeel van het bedrijf.

Bronnen


Bron: www.leren.nl/cursus/management/risicomanagement/voorwaarden-erm.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon