Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Risicomanagement > Risicoanalyse

Het maken van een risicoanalyse

Risicomanagement

In dit deel wordt uitgelegd wat het maken van een risicoanalyse inhoudt. De onderstaande voorbeelden hebben betrekking op projecten. Dezelfde principes gelden echter ook voor bedrijven waar jaarlijks of per kwartaal risico’s in kaart worden gebracht.

Het maken van een risicoanalyse is een fase in een cyclisch proces. De volgende stap daarin is het kiezen van beheersmaatregelen, het uitvoeren van deze maatregelen en het eventueel opnieuw uitvoeren van een risicoanalyse.

De eerste risicoanalyse kan worden uitgevoerd vanaf het moment dat er duidelijk is welk resultaat er met het project behaald moet worden. De verschillende scenario’s om het doel te bereiken worden bekeken in termen van risico’s. Als het project in volle gang is, gaan de volgende risicoanalyses over aspecten van de uitvoering.

Steek de koppen bij elkaar

De eerste risicoanalyse wordt tijdens een vroege bijeenkomst van het projectteam uitgevoerd. Als iedereen bij elkaar zit, kunnen er in korte tijd veel risico’s in kaart worden gebracht. Zulke bijeenkomsten zijn ook nuttig om essentiĆ«le projectinformatie uit te wisselen. ‘Zie jij x als een risico? Hoe kom je daar bij? – ‘Omdat in die fase y het geval is. – Dat wist ik helemaal niet! Daar kan ik wat mee.’ Voor de inventarisatie van risico’s kunnen ook interviews worden gehouden. Daarin kan rustig en vertrouwelijk dieper worden ingegaan op bepaalde kwesties. Interviews kunnen nooit het enige middel van risicoanalyse zijn: ze moeten gecombineerd worden met bijeenkomsten.

Er is soms in het begin weerstand tegen een risicoanalyse. Soms vrezen managers dat risicoanalyse een instrument is om hun persoonlijk functioneren onder de loep te leggen. Het feit dat zij risico’s lopen zou dan een slecht teken zijn. Dit is echter niet zo. Risicoanalyse is een manier om vooruit te kijken, niet een manier om achteraf te beoordelen wat er mis is gegaan.

Maak een risicoanalyse in drie stappen

  1. Bepaal het doel van de risicoanalyse
  2. Breng de risico’s in kaart
  3. Bepaal de prioriteiten: welke risico’s zijn het belangrijkst?

Bron: www.leren.nl/cursus/management/risicomanagement/risicoanalyse.html

Copyright © 1999-2022 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon