Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Verandermanagement > Opdrachtbevestiging

Opdrachtbevestiging

Verandermanagement

Datum: 1 september
Opdrachtnemer: Anouk Vreeman

Achtergronden van de opdracht

Per 1 november 2006 wordt op de 3e verdieping van de Y-vleugel een printer- en kopieermachine geplaatst en worden de bestaande printers en kopieermachines niet meer onderhouden door ICT.

De opdracht

  1. Zorg ervoor dat uiterlijk 20 oktober 2006 alle betrokkenen zijn geïnformeerd over deze verandering.
  2. Zorg voor afspraken tussen de secretariaten van de afdeling Inkoop en Marketing over het beheer van de machine
  3. Zorg dat alle stand-alone kleurenprinters op de werkkamers verwijderd zijn.
  4. Zorg voor een door de arbodienst goedgekeurde ruimte waar de machine geplaatst kan worden.
  5. Zorg ervoor dat de machine 7 x 24 uur beschikbaar is voor alle medewerkers van de afdelingen Inkoop en Marketing.
  6. Zorg voor afspraken met Beveiliging over het gebruik van de machine buiten de reguliere kantoortijden.

Bevoegdheden

Inzake dit onderwerp is de opdrachtnemer bevoegd om beslissingen nemen als waarnemend hoofd Marketing en/of waarnemend hoofd Inkoop.

Middelen

Voor deze opdracht zijn geen aanvullende financiële middelen nodig. Bouwkundige ingrepen dienen afzonderlijke begroot te worden. Zo nodig kan opdrachtnemer gebruik maken van medewerkers binnen de diensten Inkoop en/of Marketing.

Rapportage

Opdrachtnemer rapporteert 1 oktober en 20 oktober aan het hoofd Inkoop en het hoofd Marketing.

Volgende pagina: Je diagnose


Bron: www.leren.nl/cursus/management/verandermanagement/voorbeeld-opdrachtbevestiging.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon