Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren  > Loopbaan  > Beroep  > Sociaal cultureel werk (SCW)

Tot het sociaal cultureel werk worden onder andere gerekend: club- en buurthuizen, jeugd- en jongerenwerk, peuterspeelzalen, vormings- en ontwikkelingswerk, muzikale vorming, amateurkunst, sportieve recreatie, opbouwwerk, emancipatie-activiteiten en dorpshuizen.

Sociaal cultureel werk (SCW)

Zie ook


Bron: www.leren.nl/rubriek/loopbaan/beroepen/sociaal_cultureel_werk/

Copyright © 1999-2022 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon