Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren  > Samenleving  > Wet en recht  > Gelijke behandeling

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. (artikel 1 van de grondwet)

Gelijke behandeling

Zie ook


Bron: www.leren.nl/rubriek/samenleving/wet_en_recht/gelijke_behandeling/

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon