Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren  > Zakelijk  > Marketing  > SWOT analyse

Een methode om de toekomstmogelijkheden van een product in een markt te analyseren. SWOT staat voor: strengths, weaknesses, opportunities, threats. Ofwel: sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen.

SWOT analyse

Zie ook


Bron: www.leren.nl/rubriek/zakelijk/marketing/swot-analyse/

Copyright © 1999-2023 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon