Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Ondernemen > Marketing > Marketingplan

Marketingplan

Marketing

Een marketingplan maakt de doelstellingen van de onderneming concreet. In het plan staat ook op welke manier dit gaat gebeuren, het bevat een strategie. Er is niet één ideale strategie die voor alle bedrijven werkt. Maar het is belangrijk om een strategie te hebben, anders is het bedrijf richtingloos en stuurloos.

Hoe komt het dat veel marketingplannen niet deugen? Een veel voorkomend probleem is dat er veel cijfers in staan, maar dat er geen overkoepelende strategie is. Een strategie is niet iets abstracts, het is juist iets van laag in de organisatie: wie doet wat en in welke samenhang (Hofstee: Master in marketing).

Het verschil met een ondernemingsplan is dat een marketingplan echt aan de basis staat. In een ondernemingsplan staan eerder plannen voor de inkoop, financiering, enzovoort. Een marketingplan is echter in de woorden van de Amerikaanse Philip Kotler een gevechtsplan. Het moet je het vertrouwen geven dat je de oorlog gaat winnen. En tijdens de oorlog moet het plan steeds worden aangepast.

Het schrijven van het marketingplan

In het marketingplan komt in ieder geval het volgende te staan:

Eventueel komen in het marketingplan ook nog budget en controle aan de orde. Het budget kan door een manager worden opgesteld aan de hand van het actieprogramma. Controlemechanismen gaan over de manier waarop tussentijdse resultaten worden gemeten.

De implementatie

Geen woorden maar daden en dat is ook weer makkelijker gezegd dan gedaan. Wat moet er van week tot week en maand tot maand gebeuren om het plan uit te voeren? Wie gaat wat doen en wanneer? Marketingmanagers moeten zorgen dat op alle niveaus van het marketingsysteem wordt samengewerkt. Ook met mensen elders in het bedrijf wordt overlegd en steun verzameld.

Meer weten? Goede leerzame websites over het marketingplan.

Volgende pagina: Analyse


Bron: www.leren.nl/cursus/ondernemen/marketing/marketingplan.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon