Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Ondernemen > Marketing > Promotie

Promotie als factor in de marketingmix

Marketing

Goede promotie is een mix van verschillende instrumenten. Elk middel maakt weer andere reacties los en heeft dus een ander nut.

De vijf belangrijkste promotie-instrumenten zijn:

  1. Reclame: het kenmerk van reclame is dat het niet een-op-een is
  2. Persoonlijke verkoop: bijvoorbeeld een presentatie voor potentiële klanten
  3. Sales promotion (promotionele acties): een prikkel om de koper over de drempel te helpen
  4. Public relations: het werken aan een goed imago door goede relaties met betrokken partijen op te bouwen en gunstige publiciteit te verkrijgen
  5. Direct marketing: een-op-een contacten met klanten. Dit kan bijvoorbeeld per telefoon, post of e-mail.

Een trend van de laatste jaren is dat de dominantie van reclame in massamedia afneemt. De massamarkten zijn namelijk in delen uiteen gevallen. Daarom is massamarketing minder effectief en wordt het belangrijker om een band op te bouwen met klanten in afgebakende nichemarkten. Internet heeft dit proces alleen maar beter mogelijk gemaakt.

Het belang van geïntegreerde marketingcommunicatie

Steeds meer bedrijven begrijpen dat alle promotionele activiteiten gecoördineerd moeten worden. Want stel, een website brengt een heel andere boodschap over dan een tv-reclame, dan is dit verwarrend voor de consument. Er moet dus coördinatie zijn in de uitingen naar buiten toe. Om dat te bereiken, moet eerst de interne communicatie verbeterd worden. Bijvoorbeeld tussen de marketing- en verkoopafdelingen in de organisatie.

Het samenstellen van de promotiemix

De belangrijkste eerste stap is dat je voor ogen moet hebben wat je communicatiedoelstelling is. In welke fase van koopbereidheid bevindt een gemiddeld persoon van de doelgroep zich? Kent hij het product/het merk überhaupt? Zo ja, hoeveel weet hij ervan en hoe positief is hij over het product? Hoe denkt hij over de concurrenten? En ten slotte: aangenomen dat hij het voornemen heeft om het product te kopen, hoe kun je hem bewegen dit ook daadwerkelijk te doen?

De toon en de muziek van de promotie

Afhankelijk van de bekendheid en de houding ten opzichte van het product, wordt er gekozen voor een manier van overreding. Kies je voor reclame, vraag je dan af of rationele overreding beter werkt dan emotionele. Bedenk dat argumenten weer tegenargumenten oproepen. Een emotionele boodschap kan heel samengebald een pakket aan associaties overbrengen.

Wil je een product marketen dat erg duur of riskant in de aankoop is, bedenk dan dat persoonlijke communicatiekanalen erg nuttig zijn. Consumenten vertrouwen dan niet op de massamedia, maar op persoonlijk advies.

Artistieke producten zoals boeken of films zijn weer erg gebaat bij mond-tot-mondreclame en buzz marketing. Dat laatste is het beïnvloeden van opiniemakers op een bepaald terrein. Dat kunnen bijvoorbeeld toonaangevende recensenten zijn, maar ook tussenhandelaren. Toen de uitgever van Gerard Reve diens boek Moeder en zoonwilde promoten, stuurde hij alle Nederlandse boekhandels een promotie-examplaar (en de recensenten kregen er geen).

Tips voor een betere integratie van de communicatiestrategie

Als de promotiemix is vastgesteld, moet er nog gezorgd worden dat alle onderdelen goed samenwerken. Hier volgen drie tips om daar voor te zorgen.

Volgende pagina: Plaats als factor in de marketingmix


Bron: www.leren.nl/cursus/ondernemen/marketing/promotie.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon