Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren  > Loopbaan  > Beroep  > Onderwijsassistent > Lerarenondersteuner

Functiebeschrijving lerarenondersteuner basisonderwijs - schaal 7

Omgeving

Werkzaamheden

1. Voert, onder de verantwoordelijkheid van een leraar, les(ondersteunende) en leerlingbegeleidende taken uit, door:

2. Ondersteunt de onderwijsvoorbereiding door:

3. Levert bijdragen aan de schoolorganisatie door:

4. Stelt zich actief op in het ontwikkelen van competenties door:

Speelruimte

Kennis en vaardigheden

Contacten

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (publicatiedatum: april 2002).

Zie ook: functiebeschrijving onderwijsassistent basisonderwijs.


Bron: www.leren.nl/artikelen/2005/functiebeschrijving-lerarenondersteuner-po.html

Copyright © 1999-2022 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon