Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren  > Loopbaan  > Beroep  > Onderwijsassistent

In het basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs kun je aan de slag als onderwijs- of klassenassistent. Onder verantwoordelijkheid van de leraar verrichten onderwijsassistenten eenvoudige, routinematige onderwijsinhoudelijke taken en begeleiden ze leerlingen bij het verwerven van vaardigheden. Daarnaast hebben zij verzorgende taken, bijvoorbeeld kinderen helpen bij het lezen of bij het opruimen van een klaslokaal. Ook kunnen onderwijsassistenten kleine groepen met langzame of juist snelle leerlingen ondersteunen. Verder kunnen zij eraan bijdragen dat kinderen sociale en andere vaardigheden aanleren, zoals luisteren, opruimen of vragen stellen. Ten slotte kunnen de assistenten helpen om lesmateriaal samen te stellen voor bijzondere projecten.
Bron: ministerie van OCenW.

Onderwijsassistent

Zie ook


Bron: www.leren.nl/rubriek/loopbaan/beroepen/onderwijsassistent/

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon