Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Leren en studeren > Didactiek > Werkvormen

Didactische werkvormen

Didactiek

Welke didactische werkvormen kies je om trainingsdoelstellingen optimaal te bereiken?

De leerdoelen van de training bieden houvast. Onderwijskundigen bepleiten activerende werkvormen. Alleen luisteren is niet voldoende; het is effectiever mensen ook te laten ervaren wat ze wél en niet kunnen. Bovendien maakt (inter)actie trainingen leuker en prikkelender.

Wat onthouden mensen?

Een belangrijk gegeven bij het kiezen van werkvormen, is wat mensen onthouden.

Veelzeggend is het volgende rijtje. We onthouden:

Wat doe je om een training (inter)actief te maken? Je laat deelnemers een eigen inbreng leveren. Bijvoorbeeld door hen eigen ervaringen te laten inbrengen, een spel te spelen, te discussiëren of vragen te stellen. Uiteraard zoek je in de keuze van werkvormen een goede balans tussen het aanbieden en ervaren van de leerstof.

Instructievormen

Instructievormen zijn bijvoorbeeld presentaties. De docent of trainer heeft het voortouw en de deelnemers hebben een passieve rol. Het gaat om eenrichtingsverkeer: de leerstof gaat via de trainer naar de deelnemers.

Succesfactoren:

Voordelen:

Nadelen:

Voorbeelden:

Gespreksvormen

Bij gespreksvormen is er sprake van tweerichtingsverkeer tussen trainer en deelnemers. Beiden dragen informatie aan en wisselen ideeën uit en ontdekken al doende nieuwe aspecten in de leerstof.

Succesfactoren:

Voordelen:

Nadelen:

Voorbeelden:

Het onderwijsleergesprek

Het onderwijsleergesprek is een vraagvorm waarin je als trainer de deelnemers stapsgewijs tot kennis en inzicht brengt aan de hand van gestructureerde vragen. De trainer stelt de vragen; de deelnemers antwoorden; de trainer geeft feedback en vraagt door. Valkuil van het onderwijsleergesprek is dat het een schoolse overhoring wordt. Probeer dat te voorkomen

Het werkt als volgt:

Opdrachten

Opdrachten doen een beroep op de zelfwerkzaamheid en creativiteit van deelnemers. Opdrachten hebben vele verschijningsvormen: van zelfstudie, huiswerk tot het (in subgroepen) bestuderen en uitwerken van cases.

Succesfactoren:

Voordelen:

Nadelen:

Voorbeelden:

Spelvormen

Spelvormen zijn geschikt voor het oefenen van complexe praktijksituaties waarin de deelnemers verschillende rollen spelen. Een nabootsing in spelvorm helpt om situaties levensecht en herkenbaar te maken, problemen boven tafel te krijgen en na te bespreken.

Succesfactoren:

Voordelen:

Nadelen:

Voorbeelden:

Volgende pagina: Trainer als persoon


Bron: www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/didactiek/werkvormen.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon