Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Leren en studeren > Didactiek > Weerstand

Omgaan met weerstand

Didactiek

Het is de nachtmerrie van elke trainer, hoe ervaren ook: de confrontatie met een groep die geen kant op wil, althans niet die van jou. Een zekere weerstand hoort bij leersituaties. Als mensen worden uitgenodigd iets nieuws te leren, levert dat een zekere spanning op. Het 'nieuwe' dwingt hen namelijk iets van het vertrouwde los te laten. Is de verhouding tussen het bekende en het nieuwe niet in balans, dan kan weerstand ontstaan. Aan jou als trainer de taak om te interveniëren.

Aanpakken van weerstand

Weerstand verdwijnt niet vanzelf, ook al hoop je dat misschien. Als je het niet oppakt én aanpakt, wordt het alleen maar groter. Je móet er iets mee als trainer, of je wilt of niet.

Een praktisch model om een effectieve interventie te plegen:

Praktische tips

Benoemen

Passiviteit, een spervuur van vragen, interrupties, óveral over in discussie gaan; het zijn voorbeelden die kunnen duiden op weerstandsgedrag. Wat wil de cursusdeelnemer ermee bereiken, vraag je je misschien in stilte af. Er is maar één mogelijkheid om duidelijkheid te krijgen: vráág het! Benoem wat je waarneemt, vertel welk gevoel je dat geeft en vraag de ander of je observatie juist is. Hanteer de feedback-regels. Door je open houding geef je de ander de gelegenheid zijn of haar hart te luchten. Je maakt impliciete tegenwerking expliciet en effent de weg om gezamenlijk het probleem én het vervolg te bespreken.

Omkeren

“Ik werk hier al achttien jaar, heb alles al een keer meegemaakt en heb hier niets meer te leren”. Lastig, als je al bij het introductierondje met zo'n stelligheid van een cursist wordt geconfronteerd.

Wat te doen? Probeer het perspectief eens om te keren. Door de ervaringsdeskundigheid van de deelnemer te benoemen, toon je begrip en waardering. Je geeft hem een nieuwe rol die recht doet aan zijn (vermeende) superioriteit. “Ik begrijp het en ik denk dat juist jouw ervaring van waarde kan zijn voor anderen. Wat kunnen de andere deelnemers van jóu leren? Wat heb jij hen te bieden in deze cursus?” Afhankelijk van de groep kun je de vraag neerleggen bij de groep: “Wat willen jullie van zijn ervaring leren?”.

Parkeren

Discussie en interactie zijn waardevolle componenten van een training, maar het kan ook too much zijn. Dat is het geval als steeds dezelfde persoon of hetzelfde groepje discussie aangaat, zijpaden inslaat of vragen stelt. Negeren werkt meestal averechts, afkappen ook. Beide vormen bouwen de weerstand juist op in plaats van af. Effectief is het om in dit soort gevallen vragen, opmerkingen, discussiethema's die buiten het programma vallen, te parkeren. Maak een 'parkeerflap' op de flapover en reserveer een moment om ze te bespreken.

Apart nemen

Soms is het slim iemand apart te nemen als de weerstand aanhoudt. Door aandacht te schenken en te laten zíen dat je wel degelijk oog hebt voor de persoon, neem je vaak al wat onvrede weg. Vraag wat de deelnemer met zijn gedrag wil bereiken, onderzoek wat je eraan kunt doen om de weerstand te verhelpen, vraag medewerking om er samen uit te komen. Blijft de betreffende persoon vasthoudend in zijn negatieve houding, dan kan een volgende stap zijn dat je hem de vrijheid geeft op te stappen (“je zit hier niet voor mij”).


Bron: www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/didactiek/weerstand.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon