Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Leren en studeren > Didactiek > Taken trainer

Taken van de trainer

Didactiek

Welke taken heb je als trainer? Onderwijsexperts noemen drie belangrijke taken:

  1. Overbrengen van de inhoud
  2. Begeleiden van het groepsproces
  3. Geven van feedback

Overbrengen van de inhoud

Dit houdt onder meer in:

Hoe breng je de inhoud over? Als trainer of docent heb je de keuze tussen aanbiedende didactische werkvormen en vormen die gebaseerd zijn op ontdekkingsgericht leren. In het eerste geval ligt de nadruk op de trainer. Híj neemt het initiatief, organiseert en presenteert. De deelnemers hebben een passieve rol. Bij ontdekkingsgericht leren is de rolverdeling anders: deelnemers gaan zélf aan de slag, de trainer ondersteunt en begeleidt.

Begeleiden van het groepsproces

Dit houdt onder meer in:

Trainen doe je meestal in een groep. Dat houdt in dat jij als docent of trainer niet alléén het voortouw hebt in het leerproces. Leden uit de groep reageren op elkaar en léren van elkaar. Zicht op groepsprocessen (groepsdynamica) is belangrijk.

In het begin van een training hebben mensen behoefte aan structuur en houvast. Als trainer heb je daarin een belangrijke rol. Naarmate de training langer duurt, raken deelnemers vertrouwder met elkaar. Vergelijk bijvoorbeeld de sfeer bij de aanvang van een training (stil, ingetogen) met de lunchpauze (kletsen, ervaringen uitwisselen).

Hoe langer en intensiever de training, hoe meer zich een groepscultuur vormt: er ontstaan soms zelfs subgroepen en mensen gaan van elkaar leren. Het is je rol als trainer om je eigen inbreng daarop af te stemmen.

Geven van feedback

Effectieve feedback voldoet aan enkele regels:

Feedback in een training staat of valt met de juiste dosering. Die hangt samen met de mate van zelfvertrouwen van individuele deelnemers. Een inschatting die jij maakt als trainer.

Is iemand wat onzeker, dan zul je eerst zijn zelfvertrouwen moeten opvijzelen om hem te stimuleren tot leren. Je geeft hem in dat geval bijvoorbeeld een compliment voor iets wat hij goed doet en wat hij van zichzelf (nog) niet weet. Blaakt een cursusdeelnemer van zelfvertrouwen, dan geef je hem naast een compliment, ook enkele tips voor effectiever gedrag.

Meer over feedback geven:

Volgende pagina: Leerdoelen bepalen


Bron: www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/didactiek/taken-trainer.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon