Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Sociale vaardigheden > Feedback

Feedback geven en ontvangen

Gerelateerde Cursussen

Feedback krijgen is lastig, feedback geven soms nog veel moeilijker. Waarom vinden we het zo moeilijk om er soepel mee om te gaan? In veel gevallen is feedback juist een kans om je prestaties te verbeteren. Maar dan moet je kritische kanttekeningen effectief verpakken en interpreteren. Een korte cursus over het geven en het ontvangen van feedback.

Hoe gaan we om met feedback?

Waarom vinden we feedback lastig? Niet zelden vatten we het op als onterechte of ongepaste kritiek en worden we boos of emotioneel als we worden aangesproken op ons gedrag. We ontkennen bij hoog en laag of schieten in de verdediging. Ook het uiten van feedback is niet altijd gemakkelijk. Want: hoe zal de ander reageren? Wat doen we als hij boos wordt of emotioneel?

Wie zich niet oefent in het geven en ontvangen van feedback loopt risico's. Denk bijvoorbeeld aan: minder plezier in het werk, ontwijkingsgedrag, oppotten van frustraties en -in het ergste geval- een ziekmakende werksfeer die uitmondt in overspannenheid en verzuim.

In het omgaan met feedback speelt onzekerheid vaak een rol. We interpreteren kritische kanttekeningen als een aanval op onze persoon en voelen ons afgewezen. Is de feedback ook nog eens afkomstig van een leidinggevende, dan voelt dat extra onveilig omdat we de consequenties niet altijd kunnen overzien. Zijn we zélf degene die feedback overbrengen, dan voelen we ons minstens zo onzeker. Ons streven naar harmonie gaat boven alles, van jongs af aan hebben we geleerd anderen niet te kwetsen. Lastig dus om gevoelige onderwerpen aan te snijden.

Effectieve feedback heeft drie peilers

Duidelijkheid

Voordat je feedback kunt geven of ontvangen, moet je weten waarop de feedback precies is gericht. Degene die feedback uit op een ander doet er goed aan generalisaties te vermijden ("je neemt zakelijke afspraken nooit serieus").

Beter is het om concrete voorbeelden te noemen ("Tijdens het gesprek met onze klant, merkte ik dat je steeds zat te geeuwen"). Wie feedback krijgt, stelt vragen om de boodschap van de ander te begrijpen ("Wanneer was dat precies?", "Wat deed ik toen?").

Timing

Wat is het goede moment om feedback te leveren? Niet te laat. Door uitstel wordt de onderhuidse ergernis alleen maar groter. Het oppotten van frustraties vergroot het risico op emotionele uitbarstingen. Bovendien loop je de kans dat de ander zich de situatie niet eens meer kan herinneren.

Timing heeft ook te maken met het zoeken naar een goed moment. Wie een ander en plein public bekritiseert, kan een constructieve reactie wel vergeten.

Respect

Toon respect voor de ander. Benoem eigen waarnemingen ("Ik zie dat je steeds zit te geeuwen") en hoed je voor interpretaties ("Je bent ongeïnteresseerd").

Benoem liever het gewenste gedrag dan het gedrag dat je afkeurt. Liever niet: "Je mag niet onder werktijd met je vrienden bellen". Maar: "Ik heb liever dat je privégesprekken in je eigen tijd voert".

Regels voor het geven en ontvangen van feedback

Feedback geven

Feedback geven gaat een stuk makkelijker als je weet waarover je het wilt hebben en wat je wilt bereiken. Dat betekent dat je eerst bij jezelf te rade moet gaan. Wat is het precies waar je feedback over geeft? Waar stoor je je aan? Welk effect heeft het gedrag van je gesprekspartner op jouw functioneren? Welke voorbeelden kun je noemen?

Als je het antwoord scherp hebt, probeer je de feedback zó te brengen dat je gesprekspartner hem begrijpt. In heldere bewoordingen, neutraal geformuleerd zonder beschuldigingen.

Geef effectief feedback:

Verder lezen: Regels voor het geven van feedback

Feedback ontvangen

Wie feedback krijgt, heeft de neiging in de verdediging te gaan. Jammer. Wie feedback ziet als een kans om zijn prestaties te verbeteren, doet er juist zijn voordeel mee.

Hoe? Door goed te luisteren, toelichting te vragen en vervolgens te wikken en wegen of je er iets mee gaat doen en wat precies. Een positieve houding loont.

Stel je open voor feedback:

  1. Luister actief
  2. Vraag om toelichting
  3. Toon waardering
  4. Wik en weeg de feedback
  5. Doe iets!

Verder lezen: Regels voor het ontvangen van feedback

Voorbeelden

Omgaan met feedback: drie voorbeelden

We geven drie voorbeelden van een leidinggevende die kritische feedback geeft aan een medewerker.

Auteur: Corona de Wert in opdracht van Leren.nl, met de oorspronkelijke titel "De kunst van kritiek".

Leerzame websites over kritiek geven en ontvangen.

Gesprekstechnieken

Gesprekstechnieken

Bepaalde gesprekken pak je professioneel aan. Zoals een functioneringsgesprek, slecht-nieuws gesprek, of een interview met een sollicitant. Daarvoor kun je verschillende gesprekstechnieken gebruiken, zoals SPIN, LSD en de zes A's.


Bron: www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/feedback/

Copyright © 1999-2023 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon