Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Sociale vaardigheden > Zakelijk flirten

Zakelijk flirten: mensen voor je winnen

Gerelateerde Cursussen

Zakelijk flirten is een spel waarbij je de ander centraal stelt, in de hoop hem gunstig te stemmen om een bepaald doel te bereiken. In deze cursus lees je hoe je kunt flirten en hoe je daarbij toch jezelf kunt blijven.

Wat is zakelijk flirten?

Flirten is iemand het hof maken. Het werkwoord ‘flirten’ heeft een zekere seksuele lading. Er hangt om het woord een sfeer van passie en erotiek. Spannende blikken, een beetje uitdagen. Flirten is vaak een spel. Een spel waarvan we (gelukkig) de regels nog niet helemaal doorgronden. Bij flirten gaat het vooral om de spelvreugde. Het resultaat is eigenlijk onbelangrijk.

Zakelijk flirten gaat wél ergens om: zakelijk flirten is een spel dat je speelt om de ander positief te stemmen zodanig dat hij of zij bereid is een transactie met je aan te gaan. Met zo’n definitie is de seksuele lading er wel af, nietwaar?

En laten we eerlijk zijn, er zijn mensen die alles van anderen gedaan krijgen. Hoe komt het dat Hans een parkeervergunning voor zichzelf regelt terwijl dat nog vrijwel niemand gelukt is? Hoe komt het dat Jacqueline tussen de middag wat langer weg kan om de hond uit te laten? Hoe komt het dat Erik er altijd, ook als het erg druk is, nog twee dagen tussenuit kan? Ze kunnen flirten! Leer het ook.

Bij flirten staat de ander centraal. Je geeft de ander aandacht, je luistert, je brengt hem of haar in een goed humeur, je stemt je doen en laten af op die ander. Iemand die goed kan flirten, slaagt erin om in dat spel zichzelf te zijn. Iemand die nog niet zo handig flirt, wordt al snel een hielenlikker of een ja-knikker. In deze cursus lees je hoe je kunt flirten en hoe je daarbij toch jezelf kunt blijven.

Zakelijk flirten is: mensen voor je winnen. Dat is geen wedstrijd. Dat is een spel. Maar wel een belangrijk spel. Wie het beheerst heeft een flinke voorsprong. Probeer het! je kunt geen blauwtje lopen.

Waarom flirten?

Waarom flirten mensen? Van iemand die onvrijwillig vrijgezel is, begrijp je dat hij of zij in het weekend tijdens een avondje uit wat flirt. Maar we flirten vaker, we flirten overal en we flirten ook wanneer we absoluut niet op zoek zijn naar een partner. We flirten in de supermarkt, in de kantine, tijdens een vergadering, op straat en na de voetbalwedstrijd. Wat is dat toch? Er zijn enkele redenen.

Spelen

De eerste reden heeft te maken met het spelelement van flirten. Mensen spelen nu eenmaal graag. Al spelend oefenen ze belangrijke vaardigheden. Flirten is daar een van. Je wilt –hoe gelukkig je ook bent met je huidige partner– weten hoe je “in de markt ligt”. Je wilt een beetje bevestigd worden, je wilt weten dat je ertoe doet. Zodra je dat serieus gaat doen, word je erg kwetsbaar. Al flirtend hoef je daar niet zo bang voor te zijn.

Afreageren

Een tweede reden is dat we in onze zakelijke cultuur voortdurend voorrang geven aan de ratio. Alles heeft een doel, we doen niets “zomaar”. Ons hele doen en laten kunnen we beargumenteren. Maar ondertussen zijn we ook een borrelend vat vol emoties. Dat zorgt voor een onderstroom van gevoelens van zekerheid en onzekerheid, angsten, opwinding, boosheid en behoefte aan bijvoorbeeld status, gezag en vertrouwen. Al flirtend spelen we een beetje met dergelijke emoties. Al flirtend maken we ze hanteerbaar. Je kunt het waarschijnlijk vergelijken met het fanatisme waarmee 22 oudere mannen op zaterdagmiddag elkaar op een voetbalveld naar het leven lijken te staan en daarna samen aan het bier gaan.

Werken aan de relatie

De derde reden komt het dichtst bij zakelijk flirten. Al flirtend werk je aan de relatie met de ander. Al flirtend stem je mensen goedgunstig. En dat werkt meestal prettiger.

Je kent ze wel, de adviezen uit de bladen bij de kapper. Een relatie mag je nooit voor lief nemen. Een relatie is ‘a work in progress’. Je moet blijven werken aan je relatie. Dat bedoelen we hier niet met flirten. Integendeel: je partner vindt dat geflirt van jou misschien helemaal niet zo leuk. Wij bedoelen met ‘werken aan de relatie iets anders.

Wanneer mensen met elkaar aan het werk zijn, wisselen ze voortdurend informatie uit. Verbaal en non-verbaal. Die informatie is meestal zakelijk en feitelijk van aard. Het gaat over aantallen en over grootte. Het gaat over oorzaken, gevolgen, belangen. Het gaat over oplossingen en problemen.

Maar terwijl mensen die informatie uitwisselen werken ze ook aan hun relatie. doen bijvoorbeeld hun uiterste best om de pikorde vast te stellen. Een fascinerend schouwspel! De leidinggevende die een medewerker vraagt om even koffie te halen. De adviseur die z’n best doet om zijn deskundigheid en invloed uit te vergroten. De collega die tijdens een vergadering even laat weten hoe goed zijn lezing in Japan ging.

Maar we werken ook aan onze relatie door te flirten. We paaien, vleien en bewonderen dat het een lieve lust is. Ook dat is een fascinerend schouwspel. Probeer het je eens voor te stellen: Je ziet een gewone werksituatie waar mensen met elkaar in een zakelijk gesprek zijn verwikkeld. Je hoort hen praten over het onderwerp maar je ziet in de ondertiteling een heel ander gesprek.

Wat we zien Wat we horen De ondertiteling
Een vergadertafel, 7 mensen. Plastic bekertjes koffie, een schaal koekjes, papieren. Sommigen zitten wat naar achteren geleund. Een deelnemer zit op z’n stoel te wippen. Een deelnemer zit druk te schrijven.
Arie komt binnen met twee bekertjes koffie op een tray en papieren onder de arm. Janneke schuift een stoel voor hem naar achteren en lacht vriendelijk naar Arie.
De voorzitter: Ik wilde dan nu maar beginnen. We zijn er allemaal. Iedereen voorzien van koffie zie ik. De een wat meer dan de ander.Iedereen akkoord met de agenda? Goed. Het eerste punt. Je bent verdorie weer te laat en dan moet je ook nog zo nodig twee koffie meenemen. Dit is echt de laatste keer.
 
Janneke fluistert tegen Arie: Ha lekker, dank je. Hij is een beetje knorrig vandaag, geloof ik. Heeft hij morgen z’n beoordeling? Je bent erg attent. Wij staan toch aan dezelfde kant, nietwaar? Jij weet altijd alles wat er zich afspeelt hier. Dat bewonder ik erg in je.
De voorzitter buigt voorover en tikt met zijn hand op de tafel terwijl hij praat. Als Arie het woord neemt, kijkt hij niet naar de voorzitter maar naar Janneke. Hij glimlacht en buigt zich helemaal naar haar toe. Janneke reageert onmiddellijk. Ook zij glimlacht en ook zij buigt naar Arie. De voorzitter: Ik vat even samen. Hanneke en Arie, jullie zorgen dat die database binnenkort in de lucht is? Wie heeft de lead?  
Arie: ‘Ik neem het grootste deel wel op m’n bordje.. Janneke helpt me vast en zeker met het controleren van de gegevens. Toch? Omdat ik je aardig vind, doe ik nu wel wat meer dan jij. Maar je moet wel helpen want dat vind ik gewoon gezellig.
Janneke: ‘Ja hoor. Als de specificaties hetzelfde zijn als de vorige keer komt dat helemaal goed.’ Natuurlijk doe ik dat.

De sekse-kwestie

Eerst even een mogelijk misverstand uit de weg ruimen. Zakelijk flirten is niet iets wat zich alleen tussen mannen en vrouwen kan afspelen. Maar natuurlijk speelt de sekse-kwestie wel een rol. Sommige mannen en vrouwen zijn er heel goed in om op een speelse, lichtvoetige manier wat te koketteren met hun man- of vrouw-zijn. Glad ijs, dat wel. Maar ijs is (voor wie kan schaatsen!) een prima ondergrond.

Bij zakelijk flirten gaat het om mensen voor je te winnen. Sekse en sekseverschillen kunnen daarbij een rol spelen; in een zakelijke omgeving zal dat waarschijnlijk minder vaak het geval zijn.

Flirten: hoe werkt het

De eerste indruk

Je weet het: een eerste indruk kun je maar één keer maken. En die eerste indruk is zó belangrijk. De eerste indruk bepaalt of iemand verder met je wil. Mensen zitten nu eenmaal heel simpel in elkaar. In een of twee seconden vormen ze zich een beeld van de ander op grond waarvan ze beslissen of de ander “de moeite waard” is. In nog eens twee of drie seconden toetsen ze die hypothese op de indruk die zij zich verder van de ander vormen. En als ze dan aan de praat raken menen ze in vijf tot tien minuten een uitspraak te kunnen doen of de ander aardig is of niet. Dit betekent dat je echt even moet nadenken over die eerste indruk die je op mensen maakt. Wat voor kleren draag je, hoe sta je, hoe loop je en hoe geef jij mensen een hand?

Wie een stralende glimlach tevoorschijn kan toveren, je weet wel, zo’n echte welgemeende hartelijke opwaartse beweging van de mondhoeken die gepaard gaat met het wat groter maken van de ogen en een lichte buiging van de wenkbrauwen, zo iemand kan te dik zijn, een slobbertruit dragen én een te lange korte broek dragen en toch mensen onmiddellijk voor zich innemen.

Neem een zelfverzekerde houding aan. Zorg dat je de schouders naar achteren hebt, de buik een beetje naar binnen en de rug recht. Zorg ook dat je degene die je ontmoet echt aankijkt en dat je daarbij je hoofd recht houdt. Je straalt dan rust en zelfvertrouwen uit. Je krijgt de welwillende aandacht die je verdient.

Maak werk van de kennismaking. We zijn hier zakelijk aan het flirten, dus je mag gewoon vragen wat iemand voor de kost doet, waar hij werkt of waarom hij er ook is. Besteed aandacht aan wat hij vertelt.

Verder lezen: De eerste indruk

Lichaamstaal

Het belang van lichaamstaal voor de communicatie kan nauwelijks onderschat worden. Er zijn auteurs die stellen dat meer dan de helft van wat er gecommuniceerd wordt, gebeurt door lichaamstaal. Er zijn auteurs die stellen dat dit tenminste 70 procent is. Het gaat niet om het getal. Realiseer je dat je lichaamstaal zeker zo belangrijk is als wat je zegt en de manier waarop je het zegt.

Als je met mensen praat is het belangrijk om je handen te gebruiken. Gebaren ondersteunen je verhaal. Gebaren maken het ook levendiger.

Van alle tips, trucs, do’s en don’ts in deze cursus Flirten is spiegelen de gemakkelijkste. Je doet het al. Of je het nu wilt of niet. In sociale situaties doen we elkaar na. We buigen naar elkaar toe, we schuiven gelijktijdig onze stoel wat naar achteren. We gaan wat achterover zitten. We knikken elkaar toe. Het is een manier om de onderlinge band in lichaamstaal met elkaar te bespreken. Kopiëren we elkaars gedrag dan versterken we die band. Wijken we af van het gedrag van de ander dan zit er kennelijk iets niet goed.

Verder lezen: Lichaamstaal

Luister naar de ander

Flirten is een manier om mensen positief te stemmen. En niets maakt mensen blijer dan warme, onverdeelde aandacht. Goed luisteren is aandacht geven. Flirten is dus goed luisteren.

Laat empathie blijken en ondersteun die met een licht bezorgde blik, een frons, licht vooroverbuigen en wat handgebaren. Met andere woorden: empathie is niet zielloos hummen. Empathie is meeleven. Veel vrouwen zijn er meesters is. Veinzen ze dan? Absoluut niet. Op dat moment leven ze ook echt mee met de ander. Mannen kunnen het vaak minder. Die zijn erg gericht op snel scoren en hebben dus hun antenne voortdurend ook op de omgeving gericht. En dan krijgt de gesprekspartner niet de aandacht die hij of zij verdient.

Verder lezen: Luisteren

Complimenten geven en ontvangen

Wie de ander positief wil stemmen kan heel ingewikkeld doen maar een simpel complimentje doet al heel wat. Hanteer als regel dat hoe dichter je bij de persoon komt, hoe “lichter” het compliment moet zijn. Complimenteer mensen met dingen die ze duidelijk belangrijk vinden.

Vleiende woorden brengen de ander soms in een wat ongemakkelijke positie. Want hoe reageer je daar op? Handiger is dus ook dat vast voor je gesprekspartner te regelen. Je laat het compliment volgen door een vraag.

Als de ander je niet helpt door een compliment met een vraag af te sluiten, kan het lastig zijn om een complimentje te ontvangen. Hoe doe je dat? In elk geval bedank je. En je laat dat volgen door een statement over datgene waarmee je gecomplimenteerd bent.

Vervolgens kun je de situatie afwikkelen door een vraag te stellen en zo een nieuwe opening te creëren.Vervolgens kun je de situatie afwikkelen door een vraag te stellen en zo een nieuwe opening te creëren.

Verder lezen: Complimenten geven en ontvangen

Cadeautjes geven

Om iemand prettig te stemmen is een cadeautje ook een optie. Als je in een zakelijke context iemand een cadeau geeft, doe je dat om de ander positief te stemmen. Zorg er dus voor dat hij er aandacht voor heeft. Zorg dat je cadeau wordt opgemerkt. Probeer het daarom persoonlijk te geven en bedenk vooraf welke boodschap je mee wilt geven.

Verder lezen: Cadeautjes geven

Flirten op afstand

Flirten kan ook prima zonder dat je elkaar ziet. Telefonische verkoop is grotendeels flirten met taal. En omdat je elkaar niet ziet, moet je het doen met woorden en intonatie. Lichaamstaal komt er niet aan te pas. Dat maakt het flirten gemakkelijker, zeker als je wat routine hebt.

Ook in de direct marketing wordt geflirt dat het een lieve lust is. Vaak gaat dat overigens wel gepaard met beeld. En vaak zijn dat foto’s waar vrouwen de ander verleidelijk aankijken. Waarom overigens vooral afbeeldingen van vrouwen? Omdat mensen (mannen én vrouwen) er nu eenmaal onmiddellijk op inzoomen.

Maar ook in de tekst zijn direct marketeers meesters in de kunst van het flirten. Ze luisteren bijzonder goed naar hun klanten (marktonderzoek!), ze strelen je ego: ‘U als directeur van ...’ en weten vaak je aandacht te trekken zonder dat je het zelf merkt.

Een belangrijk element daarbij is de woordkeus. Direct marketeers gebruiken nauwelijks negatief geladen woorden en gebruiken woorden die de zintuigen prikkelen. ‘Ziet u ...’ of ‘U ruikt de frisse geur van ...’ of ‘Hoort u de stilte van een Scandinavisch bos in de winter?’

Dus bestudeer de reclamefolders en directmailbrieven in je brievenbus. Je kunt er veel van leren!

Jezelf zijn, jezelf blijven

In het voorgaande heb je geleerd hoe je de ander positief kan stemmen. Je hebt al flirtend gezorgd voor de juiste sfeer, je hebt aandachtig geluisterd, je gaf hem of haar een aardig compliment. Je hebt iemand dus wat uitvergroot en opgepoetst. Maar het doel van flirten is die transactie. Om zover te komen, zul je jezelf ook in de schijnwerper zetten. Het is belangrijk dat je daarbij jezelf blijft.

Flirten en toch jezelf blijven: waarom eigenlijk? In de eerste plaats is er een heel praktisch argument. Wie zich anders voordoet dan hij is, valt al snel door de mand. Mensen hebben een goed ontwikkeld zintuig voor onecht gedrag. Dat zintuig heeft te maken met onze perfecte passieve beheersing van de lichaamstaal. We zien het als lichaamstaal en gesproken taal niet met elkaar overeenstemmen. Barend Servet, een van de vele televisiehelden die Wim Schippers in de jaren ’70 creëerde, kon als geen ander de spreker in de rede vallen met ‘Verdomd interessant maar gaat u verder.’ Op recepties zie je het ook gebeuren. Iemand zegt: ‘Wat leuk dat je er bent! Vertel, hoe is het?’ en ondertussen staan z’n voeten van je af, klaar om af te stappen op iemand anders die nóg interessanter zijn. We verstaan lichaamstaal prima maar we zijn vaak niet in staat die taal ook actief te gebruiken.

Maar er is natuurlijk een belangrijker argument om “dicht bij jezelf te blijven” als je zakelijk flirt. En dat heeft alles te maken met respect. Respect voor de ander en respect voor jezelf. Wie merkt dat de ander doet alsof, voelt zich in z’n hemd gezet. Uiteindelijk is authenticiteit je grootste kracht. Dat is overigens soms best lastig. Filosoof Joep Dohmen schreef het boek 'Tegen de onverschilligheid.' In het hoofdstuk over authenticiteit vertelt hij over een wedstrijd eind jaren dertig van de 19e eeuw plaatsvond. Het ging erom wie het best Charlie Chaplin kon imiteren. Chaplin kon het niet laten en besloot mee te doen. Hij bleek een slechte imitator van zichzelf. Hij eindigde ergens onderaan. Jezelf zijn is dus nog een hele kunst!

Ruimte laten, ruimte nemen

Wie zakelijk flirt, zet zijn eigen ego even opzij. Maar uiteindelijk wil je wél je verhaal kwijt. Het is dus een kwestie van ruimte laten én ruimte nemen. Flirten is een anders ego een beetje strelen. Je geeft hem of haar de ruimte om z’n verhaal te doen. Maar uiteindelijk moet je ook wel zelf ruimte nemen. Anders sta je met lege handen. Dan weet jij alles van de ander maar de ander niets van jou! Flirten is dus zinloos als je niet ook een keer ruimte neemt! Een goed voorbereide elevator pitch is dan handig.

En daar is-ie weer: de elevator pitch

Als je merkt dat je elkaar wat te bieden hebt, moet je wel een verhaal klaar hebben. Je weet nu veel over de ander maar de ander weet nog maar weinig over jou. Op zustersite Carrièretijger vind je informatie over de zogenaamde “elevator pitch”. Dat is een kort praatje waarin je de ander vertelt over wat je te bieden hebt. Zorg ervoor dat je dat klaar hebt. Schrijf hem desnoods uit. Oefen in de stilte van je werkkamer. Oefen voor de spiegel. Oefen op je vriend. Zorg dat het óver komt.

Als je goed naar de ander hebt geluisterd, weet je veel van de ander. Je weet wat hij doet, je weet wat hem interesseert en je weet wat hij belangrijk vindt. Daar pas je je elevator pitch op aan. ‘...en wat doe jij?’ ‘Nou, ik kon wel eens je redder in nood zijn. Je vertelt dat jullie het zo druk hebben op dit moment. Ik ben tekstschrijver en vooral gespecialiseerd in direct mail. Het is een hele kunst om een brief zó te schrijven dat je precies de goede toon raakt. En bovendien dat alleen die mensen reageren waar je als bedrijf wat aan hebt. Dat gaat zo vaak mis. Dan zie je dat de respons wel dik in orde is maar dat ze met die respons niets kunnen. Ik werk nu bijvoorbeeld voor bedrijf X. Zij hebben nu een veel betere respons op hun campagnes. Misschien dat het goed is dat ik eens langs kom? Het zou zomaar kunnen dat je het minder druk hebt en toch meer klanten krijgt.’

Je ziet: je legt een link naar de ander en vertelt vervolgens je verhaal. En afhankelijk van de persoon voor je laat je dat volgen door een concreet verzoek of aanbod. Dat kan zijn het aanbod om eens langs te komen en verder te praten. Maar je kunt ook vragen naar een contactpersoon. ‘Wie gaat er bij jullie over de marketingcommunicatie? Zou je me eens kunnen introduceren?’

Verder lezen

Goede websites over:


Bron: www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/zakelijk-flirten/

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon