Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Sociale vaardigheden > Lastige mensen

Omgaan met lastige mensen

Gerelateerde Cursussen

Of je nu baliemedewerker, secretaresse, verkoper, helpdeskmedewerker, projectleider of manager bent, je komt lastige mensen tegen. Gesloten mensen, klagers, treuzelaars, slechte luisteraars, bemoeials, manipulators, saboteurs, informatiekapers, agressieve mensen, bullebakken, arrogante mensen, betweters, parasieten en grappenmakers. Je voelt je er ongemakkelijk bij, geïrriteerd, boos, gefrustreerd of bang.

Je bent geneigd ze te mijden. En als dat kan, dan is het zelfs een goede strategie. Maar vaak moet je nu eenmaal met lastige mensen zien te werken. Met deze online cursus leer je lastig gedrag beter te begrijpen, beter om te gaan met verschillende vormen van lastig gedrag en grip te krijgen op lastige mensen.

"De hel, dat zijn de anderen"

Jean-Paul Sartre

Lastig gedrag beter begrijpen

Je kunt het meeste over jezelf leren van mensen waar je een hekel aan hebt.
Gebruik het model van de kernkwaliteiten en het kernkwadrant om van lastige mensen iets te leren over jezelf. Ontdek uitdagingen om aan te werken. Zie het goede in lastig gedrag. Ben je misschien zelf weleens lastig voor anderen?

Waarom is iemand lastig?
Mensen gedragen zich lastig omdat ze geleerd hebben dat ze daarmee anderen uit balans kunnen brengen en de actie van anderen kunnen beïnvloeden of zelfs verhinderen. Het kan bewuste manipulatie zijn, maar ook een onbewust gegroeide karaktereigenschap. Lastig gedrag is echter geen objectief gegeven, dat het lastig is is jouw persoonlijke interpretatie.

Waarom hebben lastige mensen invloed op jou?
Ze vragen om aandacht. Ze intimideren je. Ze appelleren aan schuldgevoelens. Ze voelen macht. Ze zoeken genegenheid. Ze genieten van jouw reactie.

Bewaar altijd je goede humeur.
Vat lastig gedrag niet persoonlijk op. Waarschijnlijk gedraagt de lastige persoon zich tegenover iedereen zo. Accepteer dat je mensen niet zomaar kunt veranderen, zeker lastige mensen niet.

bewaar altijd je goede humeur

Welke vormen van lastig gedrag zijn er en hoe ga je ermee om?

Mensen waarmee moeilijk is te werken

Gesloten en zwijgzame mensen
Gesloten of zwijgzame mensen laten niet blijken wat ze werkelijk denken. Ze kunnen lastig zijn doordat ze bedoeld of onbedoeld essentiële informatie achterhouden, of nalaten te waarschuwen voor een opdoemend probleem.

Perfectionisten
Soms is iemand zo gedreven om zijn werk helemaal pico bello te krijgen, dat het nadelige gevolgen heeft. Hij besteedt onnodig veel tijd aan zijn werk, doet er te lang over om iets op te leveren, raakt gestrest en roept irritatie op bij anderen. We spreken van ongezond of onrealistisch perfectionisme als deze nadelen de overhand krijgen.

Pessimisten
Een pessimist gaat uit van slechte of ongunstige ontwikkelingen of uitkomsten in de toekomst. Hij heeft weinig vertrouwen in het leven en neemt aan dat er altijd wel iets fout zal gaan.

Klagers
Een klager maakt anderen voortdurend deelgenoot van de problemen en bezwaren die hij overal ziet.

Twijfelaars en treuzelaars
Twijfelaars blijven een probleem van alle kanten bekijken voor ze een beslissing nemen. Treuzelaars stellen een beslissing of actie uit tot het allerlaatste moment.

Mensen die slecht luisteren
Mensen die slecht luisteren praten dwars door je heen, omdat ze kennelijk vinden dat wat ze zelf te vertellen hebben veel belangrijker is. Het resultaat is dat jullie elkaar over en weer niet begrijpen.

Mensen die de gang van zaken oneigenlijk beïnvloeden

Bemoeial
Sommige mensen bemoeien zich graag met kwesties waar ze eigenlijk niets mee te maken hebben. Vaak creëren ze problemen die voordien niet bestonden. Ze proberen andere mensen op te stoken om actie te ondernemen. Ze creëren en verspreiden roddels en geruchten.

Mensen die jou of de situatie bewust manipuleren.
Soms voel je aan dat je gemanipuleerd wordt. Iemand trekt aan je touwtjes en regisseert het spel om jou heen. Ook al is de lastige persoon vriendelijk en pretendeert hij het beste met je voor te hebben, hij gebruikt je en misbruikt je en laat je als een baksteen vallen zodra hij je niet meer nodig heeft.

Mensen die kennis of informatie achterhouden
Kennis is macht. Er zijn mensen die misbruik maken van dit gegeven. Ze houden hun kennis voor zichzelf, of ze houden informatie achter.

Dominante mensen
Een dominant persoon probeert voortdurend meer invloed of macht uit te oefenen dan anderen in een gelijkwaardige positie. Hij is soms overheersend en wil de baas spelen of de overhand hebben.

Saboteurs
Een saboteur die jouw baan in gevaar wil brengen probeert van alles om je in diskrediet te brengen of je gezag te ondermijnen.

Agressieve mensen

Instabiele of agressieve mensen met woedeuitbarstingen
Bied deze mensen 't hoofd, zonder een gevecht aan te gaan.

Bullebakken
Een bullebak is iemand die met ruw optreden mensen bang maakt. Hij intimideert bijvoorbeeld met dreigende taal.

Nare mensen

Arrogante mensen
Arrogante of neerbuigende mensen plaatsen zichzelf op een voetstuk. Ze voelen zich beter of belangrijker dan anderen. Vaak demonstreren ze hun meerderwaardigheid door de minderwaardigheid van anderen te benadrukken.

Narcist
Een narcist is iemand met een doorgeslagen gevoel van eigenwaarde, die gelooft dat hij superieur is aan anderen. Hij voelt zich belangrijk en groot, en heeft veel behoefte aan bewondering.

Betweter
Een betweter is iemand die alles beter meent te weten dan anderen. Hij heeft over elk onderwerp een eigen opvatting en hij denkt dat hij de wijsheid in pacht heeft. Het feit dat hij niet open staat voor ideeën en opvattingen van anderen maakt hem tot een lastig persoon.

Parasiet
Er zijn mensen die altijd iets van je willen. Je geld, boeken, je tijd of andere gunsten. Als ze iets van je lenen zie je het vaak niet meer terug, of je moet er veel moeite voor doen.

Grappenmakers
Sommige mensen kunnen met scherpe grappen, insinuaties of sarcastische opmerkingen iemand kleineren of de grond in boren. Als een sluipschutter liggen ze op de loer om bij elke gelegenheid die zich voordoet iemand neer te halen. In feite is dit vijandig gedrag, met een humoristische dekmantel.

Gesprekstechnieken om met lastig gedrag om te gaan

Een lastige persoon aanspreken.
Tips om iemand aan te spreken op zijn gedrag. Hoe ga je om met boosheid en irritatie?

Druk weerstaan door je standpunt te herhalen.
Als iemand aandringt met een verzoek dat je wilt weigeren, dan kun je dat doen door telkens je antwoord te herhalen. Als een kapotte grammofoonplaat blijf je inhoudelijk steeds precies hetzelfde zeggen, tot de lastige persoon doorheeft dat je niet van plan bent van mening te veranderen.

De bal terugspelen.
Kaats de bal terug, bijvoorbeeld als iemand te nieuwsgierig is naar persoonlijke zaken. Reageer op zijn vraag met een nietszeggend antwoord en een wedervraag.

De bal niet terugspelen.
Luister naar een tirade of een vervelende roddel zonder je op te winden. Bedank de lastige persoon met een neutrale opmerking en ga verder met je werk alsof er niets is gebeurd.

Het gesprek afsnijden.
Als iemand een vervelend of provocerend gesprek begint, dan kun je hem met een neutrale opmerking de pas afsnijden.

Van onderwerp veranderen.
Als je niet wilt ingaan op de gesprekslijn van een lastige persoon, dan kun je gewoon van onderwerp veranderen. Vaak is dat voldoende en heeft de lastige persoon door dat je niet geïnteresseerd bent in zijn verhaal.

Aan het onderwerp vasthouden.
Als je iets wilt bespreken met een lastige persoon, of iets van hem gedaan wilt krijgen, maak dan vooraf een lijstje van je belangrijkste gesprekspunten. Als de lastige persoon vervelende dingen zegt dan kom je telkens op je eigen gespreksonderwerpen terug. Zo voorkom je dat je in een discussie verzeild raakt die je niet wilt.

Kies je gedrag met behulp van de Roos van Leary.
Wanneer je te maken hebt met lastige mensen dan is het niet altijd effectief om op deze natuurlijke manier te reageren op hun gedrag. Bepaal je eigen gedrag om de gewenste reactie uit te lokken met behulp het model van Leary.

Literatuur over omgaan met lastige mensen

Dijk, Bert van (2000).
Beïnvloed anderen, begin bij jezelf.
Over gedrag en de Roos van Leary.
Thema, 2001.

Ofman, Daniel en Weck, Rita van der (2000).
De Kernkwaliteiten van het Enneagram.
Scriptum Management, 2002.
"Het Enneagram is een model dat negen persoonlijkheidstypen en hun onderlinge interacties beschrijft. Het kernkwadrant geeft inzicht in de samenhang tussen iemands kernkwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie. Hoe de negen enneagramtypen en de kernkwaliteiten elkaar beïnvloeden komt in dit boek aan bod. Daarmee wordt een verband gelegd tussen twee waardevolle manieren om tot zelfinzicht te komen." (parafrase van de flaptekst)

Straub, Joseph T. (1999).
The Agile Manager's Guide to Managing Irritating People.
Velocity Business Publishing - Bristol, Vermont USA.
(Vertaling: Lastige mensen coachen. E-com Publishing, 2002).

Ury, William L. (2003).
Getting Past No.
(Vertaling: Onderhandelen met lastige mensen. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Business Contact, 2003).

Auteur: René Pijlman

Zie ook

Omgaan met lastige mensen

Links naar informatieve en leerzame websites over omgaan met lastige mensen.


Bron: www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/lastige-mensen/

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon