Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Sociale vaardigheden > Lastige mensen > Waarom lastig

Waarom is iemand lastig?

Lastige mensen

Mensen gedragen zich lastig omdat ze geleerd hebben dat ze daarmee anderen uit balans kunnen brengen en de actie van anderen kunnen beïnvloeden of zelfs verhinderen. Het kan bewuste manipulatie zijn, maar ook een onbewust gegroeide karaktereigenschap.

Mensen zijn niet lastig, jij vindt ze lastig

Lastig gedrag is geen objectief gegeven, dat het lastig is is jouw persoonlijke interpretatie. Hou in het achterhoofd dat veel lastige mensen er zelf van overtuigd zijn dat ze zich redelijk gedragen. Onderzoek je eigen opvattingen kritisch: is er misschien een redelijke verklaring voor iemands lastig gedrag?

Redenen waarom jij iemand lastig vindt kunnen zijn:

Veel van onze onvrede met het gedrag van anderen is terug te voeren op de basisvraag: waarom ben je niet zoals ik?

Tijdelijk lastig

Mensen die gebukt gaan onder stress (zowel op het werk als privé) kunnen prikkelbaar worden. Onder druk worden ze lastig in de omgang. Toon een beetje begrip en accepteer hun situatie.

Zie ook

Interpersoonlijk gedrag

Psychologische modellen over de relaties tussen mensen en hun onderling gedrag.

Stress

Mensen die gebukt gaan onder stress kunnen lasting in de omgang worden.

Volgende pagina: Waarom hebben lastige mensen invloed op jou?


Bron: www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/lastige-mensen/waarom-lastig.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon