Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Sociale vaardigheden > Lastige mensen > Betweters

Omgaan met een betweter

Betweters kunnen je het bloed onder de nagels vandaan halen en op je zenuwen werken met hun wijsneuserig gedrag en irritante opmerkingen.

Lastige mensen

Wat betekent 'betweter'?

Een betweter is iemand die altijd denkt alles beter te weten dan anderen. Natuurlijk niet letterlijk alles en altijd, maar wel veel en vaak. En hij laat het merken, door mensen te corrigeren, belerend toe te spreken en de les te lezen.

Dit gedrag tref je bijvoorbeeld aan bij oudere medewerkers met veel kennis en ervaring, die de inbreng van junior collega's weinig kunnen waarderen. Vaak is de betweter inderdaad een gewaardeerd expert op een bepaald terrein. Maar het feit dat hij niet open staat voor ideeën en opvattingen van anderen maakt hem tot een lastig persoon.

Wat zijn kenmerken van betweterig gedrag?

De belangrijkste gedragskenmerken van betweterigheid zijn:

Effect op collega's op het werk

Op de werkvloer kan een betweter een lastige collega of medewerker zijn. Collega's kunnen zich ergeren aan zijn horkerig karakter. Anderen in het gezelschap van de betweter:

 1. Voelen zich onzeker, geminacht of bekritiseerd en twijfelen aan zichzelf.
 2. Zien hem als een arrogante wijsneus.
 3. Staken de strijd, geven geen weerwoord en haken af. Ze dragen daardoor minder bij aan het team.
 4. Vinden hem een eigenwijs, pedant of verwaand betwetertje.

Het effect is dat de verhoudingen verstoord raken en een team niet optimaal presteert.

Welke soorten betweters zijn er?

Globaal zijn er twee soorten betweters:

 1. De deskundige betweter die daadwerkelijk meer kennis heeft, maar die daar op een onprettige manier mee omgaat.
 2. De ondeskundige betweter: iemand die zijn kennis hoger inschat, omdat hij niet beseft wat hij niet weet. In termen van een leerproces is hij onbewust onbekwaam. Psychologen spreken van het Dunning-Kruger-effect: iemand met een laag kennisniveau is geneigd zichzelf te overschatten. Het betweterige gedrag maskeert soms onzekerheid over de eigen kunde en competentie.

Tips om met een betweter om te gaan

Wat kun je doen als je zelf betweterige trekjes hebt

Realiseer je dat betweterigheid een doorgeslagen vorm is van positieve kwaliteiten zoals:

 1. Deskundig, ervaren, veelwetend en goed geïnformeerd.
 2. Slim en intelligent.
 3. Scherpzinnig en opmerkzaam.
 4. Aanwezig en profilerend.

Je valkuil is dat je in deze kwaliteiten doorschiet en anderen je ervaren als een betweterige wijsneus. Enkele kwaliteiten om te ontwikkelen zijn bijvoorbeeld:

 1. Stel je bescheiden op, zie de beperkingen van je eigen kennis in en treedt niet direct op de voorgrond met kritiek.
 2. Luister goed naar de inbreng van anderen en probeer de goede bedoelingen en de waarde ervan in te zien.
 3. Neem kritische feedback gracieus in ontvangst.
 4. Toon respect voor andere mensen, ook als ze minder kennis en ervaring hebben.
 5. Wees wellevend, zeg regelmatig "dankjewel", "alsjeblieft" of "sorry".
 6. Denk kritisch over je eigen kennis en deskundigheid, voordat je anderen verbetert, laat staan de les leest.
 7. Laat onbelangrijke details voor wat ze zijn en richt je aandacht op de bedoeling van de ander. Realiseer je dat iemand regelmatig corrigeren kan overkomen als minachting.
 8. Erken je fouten ruiterlijk en bedank of complimenteer iemand die je op een onjuistheid wijst.

Het woord 'betweter'

Het woord 'betweter' is een samenstelling van de verkorte vorm van beter en weter. Vandaar dat we 'betweter' schrijven met een 't' en niet 'bedweter'. Sommige mensen spreken van een 'beterweter', maar de verkorting met 'bet' is gebruikelijker.

Volgende pagina: Omgaan met een parasiet


Bron: www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/lastige-mensen/betweters.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon