Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Sociale vaardigheden > Lastige mensen > Twijfelaars

Twijfelaars en treuzelaars

Lastige mensen

Twijfelaars blijven een probleem van alle kanten bekijken voor ze een beslissing nemen. Treuzelaars stellen een beslissing of actie uit tot het allerlaatste moment.

Stel vragen om de oorzaak te achterhalen:

Analyseer samen mogelijke problemen en vertragende factoren die zich zouden kunnen voordoen.

Oefen redelijke druk uit:

Maak afspraken:

Soms treuzelt iemand omdat hij jouw reactie vreest. Wees vriendelijk en openhartig. Reageer altijd kalm en onverstoord op slecht nieuws. Maak duidelijk dat je alle mogelijke problemen wilt bespreken voordat het noodsituaties worden.

Vraag een twijfelaar om binnen een bepaalde termijn een beslissing te nemen en dit schriftelijk of per e-mail te laten weten. Op die manier is de kans kleiner dat hij er weer op terugkomt.

Als de twijfelaar een ondergeschikte is, dan is het misschien zinvol om hem te coachen bij het leren nemen van beslissingen. Laat hem alle fasen van het besluitvormingsproces doorlopen (het probleem helder maken, informatie verzamelen, opties en alternatieven in kaart brengen, adviezen inwinnen, consequenties van oplossingen onderzoeken, draagvlak opbouwen etc.) en bespreek bij de afsluiting van elke fase zijn tussenrapportage.

Maak de twijfelaar duidelijk wat de gevolgen zijn van zijn besluiteloosheid. Beschrijf alle gerelateerde projecten en besluiten die vertraging oplopen.

Als je manager op een beslissing terugkomt

Als de twijfelaar je manager is dan is het zaak om nuchter en zakelijk te rapporteren wat de gevolgen zijn van besluiteloosheid en van terugkomen op een eerder genomen besluit. Schrijf bijvoorbeeld een adviesrapport dat verschillende scenario's met hun consequenties schetst. Beschuldig of veroordeel je manager echter niet. Confronteer hem op een objectieve manier met de situatie.

Bijvoorbeeld: je werkt in de communicatieafdeling en je baas heeft je opdracht gegeven om een bepaalde huisstijl te implementeren. Een week later komt hij hierop terug, omdat een collega-manager er kritiek op had. Schrijf dan een "plan van aanpak wijziging huisstijl" met daarin bijvoorbeeld:

"Op <datum> is voor een bepaalde huisstijl gekozen en is de afdeling Communicatie hiermee aan de slag gegaan. Inmiddels staat dit besluit opnieuw ter discussie. Ten behoeve van deze discussie schetsen we in dit plan van aanpak de consequenties van een andere keuze, aangenomen dat dit besluit uiterlijk op <datum> wordt genomen. Vanaf deze datum begint de uitvoering van bepaalde werkzaamheden en stijgen de annuleringskosten.

Volgende pagina: Omgaan met mensen die slecht luisteren


Bron: www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/lastige-mensen/twijfelaars.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon