Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Sociale vaardigheden > Lastige mensen > Woedeuitbarstingen

Instabiele of agressieve mensen met woedeuitbarstingen

Lastige mensen

Bied deze mensen 't hoofd, zonder een gevecht aan te gaan. Mensen die woedend worden proberen een "vlucht of vecht"-reactie te provoceren.

"Een zacht antwoord keert de grimmigheid af; maar een smartend woord doet den toorn oprijzen."

Spreuken 15:1.

Een goede reactie is om op een assertieve manier jouw eigen opvattingen weer te geven, zonder het gevecht te willen winnen of zijn gedrag te veroordelen.

Meestal kalmeert iemand als je op die manier gewoon naar hem luistert.

Net als bij hardnekkige klagers kun je alle klachten en problemen in de tirade naar de woedende persoon terugspelen. Luister naar zijn verhaal, vat de oorzaken van zijn boosheid samen en vraag hem hoe de situatie kan worden verbeterd. Als hij verder gaat met zijn tirade, blijf deze aanpak dan telkens herhalen. Vat zijn problemen samen en vraag hoe de situatie kan worden verbeterd.

Bij volstrekt willekeurige of onredelijke woedeaanvallen kun je een andere gesprekstechniek toepassen: de bal niet terugspelen.

Sommige mensen vertonen dit soort agressief gedrag om anderen op een afstand te houden en met rust te worden gelaten. Trek je er niets van aan:

Als iemand met zijn lichaamstaal agressief of bedreigend is, versterk dan het contrast door een niet-agressieve houding aan te nemen:

De kans is groot dat de persoon in kwestie door het grote contrast wat kalmeert en jouw beheerste houding overneemt.

Wek hoe dan ook niet de indruk dat je onder de indruk bent van de woedeuitbarsting. Sommige agressieve mensen zullen zich daardoor vaker van de methode bedienen.

Agressie aan de baliepijl

Omgaan met agressie

Agressie wil zeggen: iemands grenzen overschrijden, bewust schade berokkenen of woede gebruiken om iets te bereiken. Er zijn grofweg vier soorten agressie. Je manier van communiceren is belangrijk. Met samen-boven-gedrag kun je vaak beter omgaan met agressie.

Als de instabiele persoon een collega is waarmee je regelmatig moet samenwerken, zoek dan op vreedzame momenten punten van overeenstemming. Dat kunnen zowel gezamenlijke zakelijke belangen zijn, als interesses of hobby's. Probeer eventuele vijandschap om te buigen tot een bondgenootschap.

Als het gaat om een woedende klant dan is het zaak om goed te luisteren. Geef de klant de mogelijkheid om stoom af te blazen en zijn verhaal te vertellen. Toon begrip:

Laat de woedeuitbarsting rustig uitrazen tot zo iemand een beetje gekalmeerd is en neem dan de leiding over het gesprek. Vat het probleem samen om te laten blijken dat je het probleem goed hebt begrepen. Bespreek mogelijke oplossingen met de klant.

Volgende pagina: Omgaan met een bullebak


Bron: www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/lastige-mensen/woedeuitbarstingen.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon