Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Sociale vaardigheden > Omgaan met bijzondere mensen

Omgaan met bijzondere mensen

Gerelateerde Cursussen
Slechthorende vrouw gebaart: ik versta je niet

Er zijn nogal wat mensen die door een functionele beperking, een bijzondere karaktertrek of een psychisch probleem weliswaar zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren, maar wel extra behoeften hebben. Die 'behoeften' kunnen variëren van een plekje voor een hulphond op kantoor, tot het inhuren van een tolk Gebarentaal bij een feest. 'Gewoon' meedoen in de maatschappij, in werk, op school, in sociale omgevingen en in vrijetijdsbestedingen is voor mensen met speciale behoeften minder vanzelfsprekend dan voor menigeen. Docenten, werkgevers, familie en vrienden kunnen heel wat doen om het leven voor mensen met extra behoeften gemakkelijker te maken. Wat precies, daarover gaat deze cursus.

Iedereen is verschillend, en dat geldt ook voor mensen met een beperking, een handicap of een bijzonderheid in karakter of psyche. We bespreken hieronder een aantal beperkingen, problemen en eigenschappen die maken dat mensen 'bijzonder' zijn, maar niet uitermate hulpbehoevend of aangewezen op zorg binnen een instelling.

Autistische mensen

Autisme is een verzamelnaam voor een groep contactstoornissen, die kunnen variëren in ernst. Autisme is een sociale handicap, die vaak ook gevolgen kan hebben voor de cognitieve vaardigheden. Interactie tussen niet-autistisch en autistische mensen brengt tal van problemen met zich mee.

Dyslectici

Dyslectici hebben moeite met foutloos en vlot leren lezen en spellen, zelfs met veel oefening. Mensen met dyslexie lezen slecht, en dat heeft gevolgen voor het opdoen van informatie. Dat leidt al op de basisschool vaak tot achterstanden in alle vakken.

Hooggevoelige mensen

Hooggevoelige mensen, oftewel hoogsensitieve mensen, zijn gevoeliger voor prikkels dan de meeste mensen. Hooggevoeligheid is geen afwijking of handicap en ook geen erkende psychische stoornis. Het is meer een naam voor mensen die zichzelf als 'anders' en 'gevoelig' ervaren.

Hoogbegaafden

Hoogbegaafd is vaak synoniem voor hoogintelligent. Daartoe worden de mensen gerekend die bij de hoogste 2% scoren op een erkende intelligentietest. Er zijn theorieën die iemand pas als hoogbegaafd bestempelen als hij over de hele linie meer dan bovengemiddeld presteert. Er zijn anderen die iemand hoogbegaafd noemen als hij uitzonderlijk presteert op één gebied. Hoe dan ook, hoogbegaafde mensen bevinden zich, doordat ze iets kunnen wat maar weinig andere mensen kunnen, in een uitzonderingspositie.

Slechthorende en dove mensen

Doofheid betekent veel meer dan 'niet kunnen horen'. Doofheid betekent afgesneden zijn van een heel belangrijke menselijke eigenschap: interactie door gesproken taal. Niet alleen horen is voor doven een probleem, maar ook gehoord worden.

Slechtzienden en blinden

Slechtziendheid is er in allerlei variaties. Blinden en slechtzienden lijken soms zoekend gedrag te vertonen. Toch is dat niet altijd een teken dat ze de weg kwijt zijn of hulp nodig hebben.

Stotteraars

We hebben allemaal wel een beeld van wat stotteren is. Toch zijn er vele variaties in stotteren. Mensen die stotteren ervaren hun handicap vaak als heel vervelend, en vooral beschamend. Juist die schaamte maakt het stotteren nog erger.

Verlegen mensen

Verlegen mensen hebben moeite sociale contacten te leggen en te onderhouden. Ze hebben wel behoefte aan contact met andere mensen, maar gaan het ook uit de weg. De verlegenheid ontstaat door de angst dat de ander hen stom, lelijk, raar of dom zal vinden.

Mogelijkheden voor voorzieningen en aanpassingen

Scholieren met een functiebeperking hebben vaak recht op 'leerlinggebonden financiering', beter bekend als de 'rugzak', waaruit extra voorzieningen en begeleiding betaald kunnen worden. Er zijn verschillende regelingen en subsidies waar een werkgever gebruik van kan maken bij het in dienst nemen van iemand met een (arbeids)handicap.

Het is niet de bedoeling om mensen met verschillende beperkingen en bijzonderheden over één kam te scheren of de ene beperking te vergelijken met de andere. Deze dingen laten zich niet vergelijken. Voor sommigen is het vooral een uitdaging om te leven met een fysieke of geestelijke beperking. Voor anderen bestaat de bijzonderheid juist uit een extra gave. Deze mensen worden door de maatschappij niet gezien als gehandicapt of lijdend aan een fysiek of psychisch probleem. Zij zullen over het algemeen minder gebruik kunnen maken van regelingen en subsidies voor aanpassingen (in werk of school). Maar ook zij kunnen vaak wat steun en begrip van de omgeving gebruiken.

Deze cursus gaat niet over de opvoeding van en onderwijs aan kinderen met beperkingen of bijzondere eigenschappen. Daar komt veel bij kijken en deskundige begeleiding is vaak onontbeerlijk. De diverse belangenbehartigende verenigingen kunnen ouders en/of verzorgers helpen hun weg te vinden.

Auteur: Ysolde Bentvelsen (januari 2008)


Bron: www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/bijzondere-mensen/

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon