Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Leren en studeren > Didactiek > Programma

Ontwikkel het trainingsprogramma

Didactiek

Heb je de leerdoelen op papier, dan ga je ze ordenen. In welke volgorde kun je de leerdoelen behandelen om een logische opbouw te krijgen in het programma?

Bijvoorbeeld:

Deelnemers zullen eerst de eisen van klantgerichte correspondentie moeten kénnen om ze bewust toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Je zult ze eerst de positieve effecten van klantgerichtheid moeten laten ervaren om hen te motiveren het zelf toe te passen.

Staan de leerdoelen in een logische volgorde, dan staat de basisstructuur van de training.

Dit is een globale opzet. Op basis van de bevindingen in volgende fasen kun je de volgorde van de onderdelen nog wijzigen.

Kiezen van werkvormen

Welke werkvormen zijn geschikt per leerdoel? Maak een weloverwogen keuze uit het brede palet aan didactische werkvormen. Stem je keuze af op de deelnemers, het leerdoel én de tijd die je eraan kwijt wilt zijn.

Een hulpmiddel is de rastermethode:

Wanneer bén je tevreden? Enkele vragen die je jezelf kunt stellen:

Checken, bijstellen en vaststellen definitief programma

Klopt de opzet met de uitgangspunten? Enkele vragen die je jezelf kunt stellen:

Raadpleeg (meer ervaren) collega-trainers. Vraag hun oordeel op je concept-programma en doe je voordeel met hun suggesties. Trainers zijn meestal gemotiveerd én bedreven om kennis en vaardigheden over te dragen. De meeste van hen helpen je graag!

Zeker weten of je opzet wérkt? Draai een pilot-training.
Op basis van een kritische evaluatie door de deelnemers stel je je definitieve programma vast.

Evaluatie en bijstellen

Evalueer elke training. Mondeling, schriftelijk of allebei. Vergaar feedback op de volgende onderdelen. Hoe ervaren de deelnemers de:

Bij een in-company training is een eindtoets niet gebruikelijk. Maar het staat je vrij om in een 'speelse' werkvorm alle elementen van de training nog eens de revue te laten passeren. Worden de resultaten niet gebruikt voor het halen van een 'papiertje', dan geef je de deelnemers in elk geval ontwikkelpunten mee.

Voor jezelf haal je er verbeterpunten uit voor een volgende trainingssessie.

Volgende pagina: Didactische werkvormen


Bron: www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/didactiek/programma.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon