Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Leren en studeren > Didactiek > Leerdoelen

Intake

Didactiek

De eerste stap in het ontwerpen van een training is de intake. Wat is het probleem of de vraagstelling? Wat moet anders of beter? Op welke manier kan een training, workshop of cursus daaraan een bijdrage leveren?

Je doet er goed aan zowel met de opdrachtgever als met (enkele) deelnemers intakegesprekken te voeren. Daarin bespreek je het volgende.

De probleemstelling:

De deelnemers:

De randvoorwaarden:

Mogelijke oplossingen:

Brainstorm

De vraagstelling is helder, nu de invulling nog. Meestal heb je niet onmiddellijk een pasklaar antwoord op de vragen van opdrachtgever en deelnemers. Dat hoeft ook niet. In de brainstormfase ga je op zoek naar antwoorden:

Deze eerste gedachten en ideeën geven je een basis om voort te bouwen.

Formuleren van leerdoelen

Leerdoelen formuleer je in de eerste plaats om de inhoud, omvang en werkvormen van de training te kunnen vaststellen. Desgewenst gebruik je ze om met een eindtoets of test vast te stellen in hoeverre deelnemers de leerdoelen hebben gerealiseerd.

Leerdoelen volgen het rijtje: weten → begrijpen → toepassen.
Hoe hoger het ambitieniveau, hoe meer tijd het kost om het doel te bereiken en hoe actiever de werkvorm.

Eerst formuleer je een algemeen leerdoel voor de training als geheel.

Bijvoorbeeld:
Aan het einde van de training zijn deelnemers in staat klantgericht te communiceren met relaties.

Het algemene leerdoel specificeer je in specifieke leerdoelen.

Volgende pagina: Bepaal het programma


Bron: www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/didactiek/leerdoelen-bepalen.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon