Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Leren en studeren > Didactiek > Leerproces

Hoe leren mensen?

Didactiek

Hoe leren mensen? En hoe speel je daar effectief op in? Iedereen heeft wel de herinnering aan een leerkracht die wist te boeien en te binden. En ook van het tegendeel: leerkrachten die ongetwijfeld heel goed waren in hun vak maar het niet wisten over te brengen. Kennelijk is theoretische bagage niet voldoende om werkelijk iets te weeg te brengen als trainer of docent. Wat maakt je een goede trainer? Een korte les over leren.

Iedereen heeft een eigen leerstijl. De één begraaft zich in vakliteratuur voordat hij iets nieuws in de praktijk beproeft, de ander kiest voor trial and error: gewoon dóen en maar kijken wat er gebeurt.

Volgens Kolb leren mensen op vier manieren. Hij onderscheidt vier leerstijlen:

 1. Mensen leren door te doen of te ervaren (doeners)
 2. Mensen leren door waar te nemen en te overdenken (dromers)
 3. Mensen leren door analyse en denken (denkers)
 4. Mensen leren door actief te experimenteren (beslissers)

Voor een effectief leerproces is het belangrijk dat alle fasen worden doorlopen, ongeacht het startmoment waarop deelnemers 'instappen'. De waarde van het model van Kolb zit erin dat je (overheersende) leerstijlen in een groep kunt vertalen naar effectieve werkvormen.

Doener

Sterk:

 • Praktisch
 • Past zich makkelijk aan

Zwak:

 • Ongeduldig
 • Drammerig

Effectieve werkvormen:

 • Afwisseling werkvormen
 • Feedback
 • Ruimte voor humor, plezier, ontspanning

Dromer

Sterk:

 • Verbeeldingskracht
 • Genereren van nieuwe ideeën

Zwak:

 • Besluiteloos

Effectieve werkvormen:

 • Ruimte voor uiten van gevoel
 • Tijd voor reflectie
 • Visuele presentatie

Beslisser

Sterk:

 • Doelen stellen
 • Besluiten nemen

Zwak:

 • sociaal contact / relaties

Effectieve werkvormen:

Denker

Sterk:

 • logisch denken
 • concepten/modellen bouwen

Zwak:

 • Praktisch toepassen
 • Zweven (niet met beide benen op de grond)

Effectieve werkvormen:

 • Duidelijke structuur
 • Ruimte voor stellen van vragen
 • Observaties plaatsen in theorie

Soms is een groep divers samengesteld en zul je de stem van de meerderheid volgen én kiezen voor een variatie in werkvormen. In andere gevallen laat de favoriete leerstijl zich makkelijker voorspellen. Denk bijvoorbeeld aan buschauffeurs (doeners).

Volgende pagina: Taken van de trainer


Bron: www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/didactiek/leerproces.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon