Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Beroep > Politie > Carrièremogelijkheden

Werken bij de politie

De politieorganisatie is verdeeld in 25 regionale korpsen en één landelijk korps, die samen zo'n 50.000 medewerkers hebben. Bij deze korpsen worden verschillende functies op mbo-, hbo- en wo-niveau onderscheiden, zowel in 'blauwe' (geuniformeerde) als ondersteunende functies.

Om voor een functie bij de politie in aanmerking te komen moet je een politieopleiding volgen. Hiervoor kun je je niet rechtstreeks aanmelden bij de Politieacademie, maar moet je solliciteren bij een politiekorps. Een van de redenen daarvoor is dat 40-60% van de opleiding bestaat uit werkend leren in het korps. Hoe de procedure verloopt kun je lezen in Hoe word ik politieagent.

Startfuncties bij de politie

Je kunt bij de politie op de volgende niveaus beginnen:

Carrière bij de politie

Als je enkele jaren goed gefunctioneerd hebt als politiemedewerker, kun je intern doorgroeien naar een functie op een hoger niveau of een gespecialiseerde functie. Je kunt je bijvoorbeeld bezig gaan houden met risicovolle aanhoudingen, sporenonderzoek, jeugd, vreemdelingenzaken, milieu, mobiele eenheid (ME), recherche of leidinggeven. Hiervoor zijn speciale leergangen beschikbaar bij de politieacademie, zoals Recherchemedewerker, Operationeel leidinggevende, Tactisch leidinggevende en Strategisch leidinggevende.

Rangen

Afhankelijk van de mate van verantwoordelijkheid in je werk is aan de functie ook altijd een bepaalde rang verbonden:

  1. Een aspirant is bezig met de politieopleiding. Deze bestaan altijd uit een deel op de Politieacademie en een deel werkend leren onder leiding van een praktijkcoach.
  2. Als surveillant ondersteun je de basis politiezorg op straat en heb je veel contact met burgers. Of je opklimt tot agent hangt af van jezelf, je opleiding en het korps waar je werkt.
  3. Als agent houd je je bezig met de basispolitiezorg, handel je 112-meldingen af en maak je processen-verbaal op. Na ongeveer vier tot vijf jaar, bij goed functioneren, word je hoofdagent.
  4. Als brigadier hoor je tot de beginnend leidinggevenden. Je bent mentor voor een ploeg van (aspirant)-agenten. Je coacht nieuwkomers en neemt de leiding op straat.
    Word je wijkagent, dan heb je ook de rang van brigadier. Je bent dan een belangrijk contactpersoon tussen mensen uit de wijk en instanties zoals buurthuizen, scholen en gemeenten.
  5. Als inspecteur hoor je tot het middenkader van de Politie. Je stuurt een ploeg met agenten, hoofdagenten en brigadiers aan. Je staat als leidinggevende dicht op de werkvloer en verdeelt de meldingen onder je medewerkers. Je neemt deel in bureauoverleggen en zet beleidskaders uit binnen je ploeg. Soms word je portefeuillehouder voor een bepaald thema zoals huiselijk geweld. Jij bent direct verantwoordelijk voor een ploeg van ongeveer 8-10 personen.
  6. Als hoofdinspecteur ben je onderdeel van het hoger, leidinggevend kader van de Politie. Je bent bijvoorbeeld mede-leidinggevende van een Politiebureau, waar ongeveer 70 mensen werken. Zo ben je verantwoordelijk voor de planning van personeel, ziekteverzuim, facilitaire zaken en het wagenpark.
  7. Als commissaris ben je bureauchef van een politiebureau. Je geeft leiding aan circa 70 medewerkers met verschillende professionele achtergronden; service- en intake; opsporing, toezicht, handhaving en hulpverlening. Je bent resultaatverantwoordelijk en moet doelstellingen formuleren die voortvloeien uit het strategisch beleidsplan. Je bent verantwoordelijk voor het operationele beleid en de bedrijfsvoering van het bureau. Kortom: je bent een integraal manager.
  8. Als hoofd-commissaris ben je de baas van één van de 26 politieregio's.

Auteur: René Pijlman


Bron: www.leren.nl/artikelen/2007/werken-bij-de-politie.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon