Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Opleiding > Politie > Overzicht politieopleidingen

Politie-opleidingen

Bij de politie denk je meteen aan de politieagent op straat, maar er zijn verschillende functies op verschillende niveaus. Hiervoor zijn er ook opleidingen op verschillende niveaus. De politiediploma's hebben dezelfde status als andere mbo/hbo-diploma's op hetzelfde niveau, zodat doorstroming van en naar het politievak mogelijk is.

Welke opleidingen zijn er?

Als je na een algemene opleiding wilt werken bij de politie, dan kun je kiezen uit de volgende opleidingen:

Na VMBO/MBO Na HAVO/VWO Na HBO/universiteit
Assistent Politiemedewerker (mbo-opleiding, niveau 2)    
Politiemedewerker (mbo-opleiding, niveau 3)    
Allround Politiemedewerker (mbo-opleiding, niveau 4)    
 
Politiekundige Bachelor (hbo-opleiding)
 
Politiekundige Master (wo-opleiding)
 
Master of Criminal Investigation (hbo-opleiding)

Opleiding Assistent Politiemedewerker

Als assistent politiemedewerker assisteer je bij veel voorkomende werkzaamheden in overzichtelijke situaties. Bijvoorbeeld: een arrestant bewaken, apparatuur bedienen, toezicht houden, burgers ontvangen aan de receptie, optreden bij milieuovertredingen. Je werkt altijd onder begeleiding van een leidinggevende. Als assistent politiemedewerker draag je geen vuurwapen.

Om tot de opleiding Assistent Politiemedewerker te worden toegelaten moet je beschikken over een VMBO-diploma (beroepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg). De opleiding duurt 1,5 jaar. Het is een duale opleiding: je brengt circa 40% door op de Politieacademie en 60% is werkend leren onder leiding van een praktijkcoach.

Opleiding Politiemedewerker

Als politiemedewerker (politieagent) handel je eenvoudige, overzichtelijke delicten en complexe controles af. Je surveilleert en controleert, regelt het verkeer, handelt aanrijdingen af, maakt proces-verbalen op etc. Je werkt geuniformeerd op straat en draagt een vuurwapen.

Om tot de opleiding Politiemedewerker te worden toegelaten moet je beschikken over een VMBO-diploma (kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg). De opleiding duurt 3 tot 4 jaar. Het is een fulltime duale opleiding: je brengt circa 40% door op de Politieacademie en 60% is werkend leren onder leiding van een praktijkcoach.

Opleiding Allround Politiemedewerker

Als Allround politiemedewerker doe je hetzelfde werk als een 'gewone' politieagent, maar zoek je daarnaast naar gemeenschappelijke achtergronden van vergelijkbare situaties. Op die manier werk je een effectieve en samenhangende aanpak van de problemen uit.

Om tot de mbo-opleiding Allround Politiemedewerker te worden toegelaten moet je beschikken over een VMBO-diploma (gemengde leerweg of theoretische leerweg) of een mbo-diploma. De opleiding duurt 4 jaar. Het is een fulltime duale opleiding: je brengt circa 50% door op de Politieacademie en 50% is werkend leren onder leiding van een praktijkcoach.

Opleiding Politiekundige Bachelor

Als Politiekundige bachelor volg je de maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkel je veiligheidsplannen binnen de kaders van het politiebeleid. Je ontwikkelt bijvoorbeeld een preventieve aanpak voor een uitgaansgebied, regelt de gang van zaken rond een groot evenement, onderzoekt maatschappelijke problemen en adviseert over oplossingen.

Om tot de opleiding Politiekundige Bachelor te worden toegelaten moet je beschikken over een van de volgende diploma's:

De opleiding duurt 4 jaar. In bepaalde gevallen kun je vrijstellingen krijgen, waardoor een verkort opleidingstraject kunt volgen. Dit geldt met name voor de zij-instromers, die al een relevant hbo- of wo-diploma hebben.

Het is een fulltime duale opleiding: je brengt circa 50% door op de Politieacademie en 50% is werkend leren onder leiding van een praktijkcoach. Je volgt vakken als Strafrecht, Privaatrecht, Verkeersrecht en Communicatie, maar je werkt ook aan beroepsvaardigheden als conditietraining, zelfverdedigings- en aanhoudingstechnieken, zwemmen en vuurwapengebruik.

Opleiding Politiekundige Master

Als politiekundige master ben je niet zozeer bezig met incidenten, maar met de algemeen gemeenschappelijke aanpak van de problematiek. Je evalueert het gevoerde beleid, maakt strategische analyses en verwerkt die in beleidsplannen. Je onderzoekt bijvoorbeeld waarom burgers zich steeds onveiliger voelen terwijl de criminaliteitscijfers dalen en je ontwikkelt een strategie om het gevoel van veiligheid te verhogen.

Om tot de opleiding Politiekundige Master te worden toegelaten moet je beschikken over een van de volgende diploma's:

De opleiding duurt 4 jaar. Na afronding mag je de geaccrediteerde titel Master of Science (MSc) in Policing voeren.

Het is een fulltime duale opleiding: je brengt circa 60% door op de Politieacademie en 40% is werkend leren onder leiding van een praktijkcoach.

Executieve politiemedewerkers kunnen het programma volgen in een duale voltijdsopleiding van één jaar. Je moet dan in het bezit zijn van het recente diploma politiekundige bachelor of een daarmee vergelijkbare voormalige opleiding op hbo- of wo-niveau.

Recherchekundige

Recherchekundige masters worden opgeleid voor moderne recherchetaken, die een steeds groter beroep doen op het vermogen tot abstract en kritisch denken. Ze bereiden grote politieonderzoeken voor, evalueren onderzoeksstrategieën en adviseren de onderzoeksleiding. Bij complexe verhoren zorgen ze voor interne tegenspraak.

De opleiding tot recherchekundige is toegankelijk voor zij-instromers, met een niet-politiekundig HBO- of WO-diploma. Deze masteropleiding wordt echter ook gevolgd door afgestudeerden van de politiekundige bachelor of master. De opleiding duurt twee jaar. Het is een duale opleiding: je werkt en leert tegelijk. Je bent vanaf de start van de opleiding in dienst bij de politie en ontvangt een salaris. Na de opleiding kun je direct als rechercheur aan de slag.

Politieacademie

De Politieacademie is hét onderwijsinstituut voor de politie-opleidingen op alle niveaus: mbo, hbo en wetenschappelijk. Ze biedt leergangen aan op het gebied van leiderschap, recherche, verkeer en milieu, geweldsbeheersing en vreemdelingenzorg. De focus ligt op het verwerven van competenties voor de beroepspraktijk van de politiemedewerker. Op de website van de Politieacademie vind je uitvoerige informatie over het politieonderwijs.

Aanmelden voor een opleiding bij de politie

Je kunt je niet rechtstreeks aanmelden bij de PolitieAcademie. Om voor een opleidingsplaats in aanmerking te komen, moet je solliciteren bij een politiekorps. Meer informatie vind je op de wervingssite Kom bij de politie.

Auteur: René Pijlman

Met dank aan de afdeling Communicatie van de Politieacademie voor controle van en een aanvulling op dit artikel (juni/juli 2007).


Bron: www.leren.nl/artikelen/2007/politie-opleiding.html

Copyright © 1999-2022 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon