Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Risicomanagement > Risicoanalyse > Breng de risico's in kaart

Het in kaart brengen van de risico’s

Risicomanagement

Nadat het doel van de risicoanalyse bepaald is, moet er binnen dit beperkte doel zo breed mogelijk gekeken worden naar risico’s. Hierbij moet rekening worden gehouden met verschillende invalshoeken.

Afhankelijk van het soort project komen de volgende aspecten wellicht ook nog in aanmerking:

De formulering van een risico

Formuleer het risico concreet. Een risico bestaat uit meer dan één woord. Beschrijf wat er niet goed kan gaan, waardoor dat veroorzaakt wordt en wat het gevolg ervan is. De beschrijving van het risico moet helpen bij de omschrijving van een maatregel.

Voorbeelden van onjuiste en juiste formuleringen, in de context van een bouwproject:

Onjuiste formulering Juiste formulering
Betonrot Betonreparaties moeten laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf omdat blijkt dat de fundering met betonrot is aangetast
Zijn de vergunningen op tijd? Vergunningen worden niet op tijd verleend
De aannemer rekent een hogere prijs De aannemer komt, door een overspannen markt, met een hogere prijs dan geraamd

Manieren om risico’s weer te geven

Als er meerdere risico’s zijn waartussen een samenhang bestaat, kunnen ze worden weergegeven in schema’s. Bijvoorbeeld:

Een voorbeeld van een oorzaak/gevolgdiagram voor een bouwproject:

Enkele gevolgen van het wijzigen van de locatie van de werkzaamheden

Volgende pagina: Bepaal de prioriteiten: welke risico’s zijn het belangrijkst?


Bron: www.leren.nl/cursus/management/risicomanagement/risicos-in-kaart-brengen.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon