Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Sociale vaardigheden > Conflicthantering > Bemiddeling

Bemiddeling, mediation en arbitrage

Conflicthantering

Sommige conflicten trekken zo'n zware wissel op de samenwerking dat partijen gezamenlijk of afzonderlijk besluiten om een derde in te schakelen. Daar zijn ruwweg drie mogelijkheden voor:

  1. Bemiddeling
  2. Mediation
  3. Arbitrage

Mediation en bemiddeling

Voor het gemak bespreken we bemiddeling en mediation gezamenlijk. Juist de verschillen tussen beide ingrepen zijn namelijk illustratief.

Bij mediation zijn beide partijen opdrachtgever en probeert de mediator mensen in gesprek te brengen. Een mediator doet in principe ook geen voorstellen voor een oplossing: die moeten uit de strijdende partijen zelf komen.

Bemiddelen is een wat bredere term. Bij bemiddelen kan de bemiddelaar zelf allerlei compromisvoorstellen aanreiken. Hij kan derde partijen horen en kan in sommige situaties zelfs als scheidsrechter gaan optreden.

Bemiddelen is dus vaak wat directiever dan mediation. Maar bij mediation is, als het goed gaat, de uitkomst vaak bevredigender omdat meer recht gedaan wordt aan de relatie tussen beide partijen.

Arbitrage

Arbitrage is het allerlaatste redmiddel bij conflicten: iemand die boven de partijen staat moet als scheidsrechter optreden en de beslissing nemen. Als bij een conflict de rechter er aan te pas moet komen, is het conflict vaak verregaand geëscaleerd of onoplosbaar.

Er zijn meer vormen van arbitrage. Kinderen maken er veel gebruik van: 'Mama, Tom heeft mijn pen afgepakt.' Maar ook werknemers maken soms pijnlijk veel gebruik van hun leidinggevende als scheidsrechter. Meestal ontbreekt de dreinende toon. Hoewel? Een opmerking als 'Het spijt me Piet maar Klaas houdt de printer aldoor bezet. Ik kan dat rapport niet op tijd aan je geven.' is eigenlijk de opmerking van een verwend kind dat zijn eigen conflict niet op kan lossen. Als leidinggevende is de verleiding groot om Klaas bij zich te roepen en hem te gebieden de printer een half uur vrij te houden. Maar productiever is een aanpak waarin de leidinggevende de klager instrueert om het probleem maar op te lossen. Maak er een instrumenteel conflict van.

Conflicten in verschillende culturen

De manier waarop mensen met een conflict omgaan verschilt per persoon maar ook per cultuur.

Masculiene culturen zullen conflicten niet uit de weg gaan maar het oplossen met een goed gevecht. In feminiene culturen worden conflicten het liefst opgelost door overleg.

In collectivistische culturen worden conflicten het liefst helemaal vermeden. Soms gebruikt men het woord 'nee' niet eens. Wat geldt voor de cultuur van landen of volkeren, geldt ook voor organisatieculturen. Menig stevige interim-manager is vastgelopen op organisaties waar men conflicten uit de weg gaat of alleen maar door middel van overleg oplost.

Dit betekent dat je heel voorzichtig moet opereren in potentiële conflictsituaties met mensen uit een andere cultuur. Als je er gemakshalve van uitgaat dat jouw aanpak in een conflictsituatie vanzelfsprekend is, kun je met elkaar op heel glad ijs komen. De neiging tot fundamentele attributiefouten zorgt ervoor dat onverwacht gedrag al gauw geïnterpreteerd wordt als gedrag van iemand die niet deugt. En dergelijke kwalificaties kunnen zorgen voor de vlam in de pan.

Verder naar de hoofdpagina van de Cursus Conflict hanteren.


Bron: www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/conflicthantering/bemiddeling.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon