Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Sociale vaardigheden > Conflicthantering > Soorten conflicten

Soorten conflicten

Conflicthantering

Carsten de Dreu onderscheidt binnen werksituaties twee soorten conflicten: taakconflicten en sociaal-emotionele conflicten.

  1. Taakconflicten zijn conflicten over het werk zelf. Taakconflicten gaan over de manier waarop je het aanpakt.
  2. Sociaal-emotionele conflicten gaan over hoe je met elkaar omgaat, ze gaan over de samenwerking zelf. Sociaal-emotionele conflicten gaan daardoor vaak over persoonlijke eigenschappen.

De Dreu introduceert nóg een onderverdeling: meningsverschillen en belangentegenstellingen.

  1. Bij meningsverschillen hebben betrokkenen hetzelfde doel en vaak ook hetzelfde belang. Ze zijn het alleen niet eens over hoe die belangen het best gediend zijn.
  2. Bij belangentegenstellingen  moeten partijen weliswaar iets samen doen maar hebben ze verschillende belangen.

Zo komt De Dreu tot het volgende overzicht:

  Voorbeeld
Taakconflicten
Meningsverschillen Een webdesigner en een financieel administrateur verschillen van mening over hoe betalingen via de website het best geregeld kunnen worden. Gebruiken we een automatische machtiging, een creditcard of I-deal?
Belangentegenstellingen Welke manager vertegenwoordigt de belangen van de vestiging binnen de holding?
Sociaal-emotionele conflicten
Meningsverschillen Astrid heeft er meer dan genoeg van dat Klaas voortdurend flauwe grappen maakt over het uiterlijk van de schoonmaker.
Belangentegenstellingen Wie krijgt binnen het team de lachers op zijn hand? Wie is er het populairst?

Professor Mastenbroek toont (al in 1981) een ander schema. Het lijkt erg op dat van De Dreu maar is nog wat meer toegesneden op organisaties. Voor het gemak pasten we de namen van de conflicten enigszins aan.

  Voorbeeld
Instrumentele conflicten Drie medisch specialisten discussiëren over de beste diagnose.
Sociaal-emotionele conflicten Drie medisch specialisten ruziën over de bejegening van verpleegkundigen.
Schaarsteconflicten Drie medisch specialisten onderhandelen over het dienstrooster.
Machtsconflicten Drie medisch specialisten willen alledrie hoofd van de afdeling worden.

Het is handig om te weten met wat voor soort conflict je te maken hebt. Als je dat weet, kun je het conflict op een goede manier hanteren.

Volgende pagina: oefening in het classificeren van conflicten


Bron: www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/conflicthantering/soorten-conflicten.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon