Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Sociale vaardigheden > Conflicthantering > Soorten conflicten

Soorten conflicten

Conflicthantering

Carsten de Dreu onderscheidt binnen werksituaties twee soorten conflicten: taakconflicten en sociaal-emotionele conflicten.

  1. Taakconflicten zijn conflicten over het werk zelf. Taakconflicten gaan over de manier waarop je het aanpakt.
  2. Sociaal-emotionele conflicten gaan over hoe je met elkaar omgaat, ze gaan over de samenwerking zelf. Sociaal-emotionele conflicten gaan daardoor vaak over persoonlijke eigenschappen.

De Dreu introduceert nóg een onderverdeling: meningsverschillen en belangentegenstellingen.

  1. Bij meningsverschillen hebben betrokkenen hetzelfde doel en vaak ook hetzelfde belang. Ze zijn het alleen niet eens over hoe die belangen het best gediend zijn.
  2. Bij belangentegenstellingen  moeten partijen weliswaar iets samen doen maar hebben ze verschillende belangen.

Zo komt De Dreu tot het volgende overzicht:

  Voorbeeld
Taakconflicten
Meningsverschillen Een webdesigner en een financieel administrateur verschillen van mening over hoe betalingen via de website het best geregeld kunnen worden. Gebruiken we een automatische machtiging, een creditcard of I-deal?
Belangentegenstellingen Welke manager vertegenwoordigt de belangen van de vestiging binnen de holding?
Sociaal-emotionele conflicten
Meningsverschillen Astrid heeft er meer dan genoeg van dat Klaas voortdurend flauwe grappen maakt over het uiterlijk van de schoonmaker.
Belangentegenstellingen Wie krijgt binnen het team de lachers op zijn hand? Wie is er het populairst?

Professor Mastenbroek toont (al in 1981) een ander schema. Het lijkt erg op dat van De Dreu maar is nog wat meer toegesneden op organisaties. Voor het gemak pasten we de namen van de conflicten enigszins aan.

  Voorbeeld
Instrumentele conflicten Drie medisch specialisten discussiëren over de beste diagnose.
Sociaal-emotionele conflicten Drie medisch specialisten ruziën over de bejegening van verpleegkundigen.
Schaarsteconflicten Drie medisch specialisten onderhandelen over het dienstrooster.
Machtsconflicten Drie medisch specialisten willen alledrie hoofd van de afdeling worden.

Het is handig om te weten met wat voor soort conflict je te maken hebt. Als je dat weet, kun je het conflict op een goede manier hanteren.

Oefening: herken je conflicten

Als je weet met wat voor soort conflict je te maken hebt, kun je het geschil op een goede manier hanteren.

Hans

Hans is teamleider bij de afdeling Repro. Hij hecht grote waarde aan een goede relatie met zijn medewerkers, zijn baas en zijn klanten. Dan wordt zijn afdeling samengevoegd met de grotere afdelingen Keuken, Logistiek en Onderhoud onder leiding van een hoofd Facilitaire Dienst. Samen met zijn nieuwe collega's vormt hij een MT. Met het hoofd Logistiek en het hoofd Onderhoud klikt het niet. Zijn nieuwe collega's zijn jong en ambitieus. Wat hen betreft is Hans passé. Hij is te oud en te soft. Dat laten ze hem merken ook. Tijdens de vergaderingen doen ze hun uiterste best om Hans te kleineren. In eerste instantie probeert Hans tegengas te geven door zich te beroepen op zijn senioriteit. Maar tegen de grappen en insinuaties van zijn collega's kan hij niet op. Hij gaat slechter functioneren en zijn baas start een beoordelingstraject. In een mum van tijd is Hans ziek.

De Dreu noemt dit een belangentegenstelling binnen een sociaal-emotioneel conflict. Het gaat nauwelijks over hoe het werk georganiseerd wordt maar vooral over de verschillende persoonlijkheden. En daarbij focust het conflict zich op de verdeling van de macht.
Mastenbroek noemt dit een machtsconflict.

Miriam

Miriam en Annet werken als verkoopster in een kledingwinkel. Samen met drie studentes die parttime werken runnen zij de winkel. Miriam ergert zich mateloos aan de flauwe grappen die Annet te pas en te onpas maakt over klanten, hun collega's en hun baas. “Praat toch eens gewoon over mensen.” zegt Miriam geërgerd als Annet opnieuw een cynische opmerking maakt over een afwezige collega. Annet begrijpt Miriam niet: “Een grapje moet toch kunnen? Ze voelen er niets van. Ik doe toch aardig als ze erbij zijn?”

De Dreu noemt dit een meningsverschil binnen een sociaal-emotioneel conflict. Het conflict gaat over elkaars eigenschappen en over hoe je daarmee omgaat binnen je werk.
Mastenbroek noemt dit een sociaal-emotioneel conflict.

Arie en Frits

Een plaatselijke commissie doet voorstellen over de nieuwe verdeling van de sportvelden en andere voorzieningen voor de sport binnen de gemeente. Arie en Frits zijn voorzitters van de twee plaatselijke voetbalverenigingen. Ze maken allebei deel uit van de commissie. Als er een woordvoerder moet worden aangewezen, ontstaat er onenigheid. Ze willen allebei die rol vervullen. Immers: wie het dichtst bij het vuur zit, zal de eigen belangen het best kunnen dienen.

De Dreu zou dit een belangentegenstelling binnen een taakconflict noemen. Het gaat over de koers en de verdeling van de macht. Voor Mastenbroek zou dit een machtsconflict noemen.

Otto

Binnen het bestuur van Gemeentebelangen ontstaat onenigheid over de vraag wat de meeste stemmen op zal leveren tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen: een grote bijeenkomst op de Grote Markt of enkele kleinere bijeenkomsten bij buurthuizen. Otto, de lijsttrekker, kiest voor meerdere bijeenkomsten. Mans, de voorzitter kiest voor één grote bijeenkomst. De gemoederen raken verhit.

Voor De Dreu zou dit is een meningsverschil binnen een taakconflict zijn. Het gaat hier om hoe het gezamenlijke belang het best gediend is. Mastenbroek zou dit een instrumenteel conflict noemen.

Volgende pagina: Omgaan met een conflict


Bron: www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/conflicthantering/soorten-conflicten.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon