Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Loopbaan > Ontslag > Ontslagbrief

Ontslagbrief: slim ontslag nemen

Ontslag nemen doe je formeel gezien met een ontslagbrief. Die brief moet aan een paar voorwaarden voldoen. Maar belangrijker is: je kunt aan je oude werkgever belangrijke referenties en relaties overhouden.

Zorg voor goede referenties en je netwerk

Vertel je leidinggevende en collega's zonder rancune dat je weggaat. Zorg dat je er goede referenties aan overhoudt. Ook al heb je nu een mooie nieuwe baan, die referenties kunnen later goed van pas komen bij toekomstige sollicitaties. Vraag aan verschillende mensen in sleutelposities of je ze bij gelegenheid als referentie mag gebruiken. Noteer de gegevens van deze mensen in je moeder-cv.

Noteer ook de begin- en einddatum van je huidige functie, je belangrijkste projecten of werkervaringen enzovoorts. Over 5 jaar ga je misschien weer solliciteren en dan ben je dat soort dingen alweer vergeten.

Het is belangrijk dat je bij je referenties een goede indruk achterlaat. Houd het gesprek positief en professioneel. Geef een goede constructieve reden waarom je ontslag neemt. Dat je elders een mooie kans krijgt is een goede reden. Klachten over je huidige werkgever zijn dat niet. Andere goede redenen zijn: dichter bij huis werken, meer tijd voor privé overhouden, een beter salaris, een hogere functie, een opleidingsmogelijkheid etc.

Hou er ook rekening mee dat je later misschien nog eens terug wilt naar je oude werkgever. Of misschien kom je je huidige collega's later in je carrière weer ergens tegen. Bovendien: alle relaties bij je huidige werkgever blijven onderdeel van je netwerk. Dat zijn allemaal redenen om in goede sfeer afscheid te nemen met een beleefde ontslagbrief.

Let wel: een netwerk is er niet alleen om iets voor jou te doen. Vraag je ook eens af wat jij in de toekomst kunt betekenen voor mensen in je netwerk. Vraag het ze! Misschien kun je de diensten van je huidige werkgever aanbevelen bij toekomstige relaties, of oud-collega's helpen aan een nieuwe carrièrekans.

Getuigschrift

Wanneer je ontslagen wordt of zelf ontslag neemt, kun je je werkgever om een getuigschrift vragen. Dat is een schriftelijke verklaring van je werkgever dat je gedurende een bepaalde periode bij hem in dienst bent geweest. Meestal geeft een werkgever uit zichzelf een getuigschrift, maar gebeurt dit niet, dan kun je erom vragen of er zelf een opstellen. Je werkgever is wettelijk verplicht jou een getuigschrift uit te reiken als je daar om vraagt.

Bereid je voor op een salarisbod

Misschien wil je huidige werkgever je wel vasthouden en biedt hij een promotie of een hoger salaris om je van gedachten te doen veranderen. Bedenk van te voren of je daarvoor openstaat, en zoja: bereid je voor op de salarisonderhandeling.

Voorbeeld ontslagbrief (kort)

Dit is de kortste ontslagbrief, waarmee je weliswaar ontslag neemt, maar waarmee je geen goed gevoel achterlaat.

Werkgever BV
Dagstraat 13
1222 AB Werkendam

Lutjebroek, 18 december 2006

Geachte heer/mevrouw ...,

Hiermee beëindig ik onze arbeidsovereenkomst d.d. 1 augustus 2004 per 1 maart 2007.

Hoogachtend,

(handtekening)

J.K. Jansen
Phoenixstraat 17
2312 ZV Lutjebroek

Voorbeeld ontslagbrief (uitgebreid)

Knollen voor Citroenen BV
Dagstraat 13
1222 AB Werkendam

Lutjebroek, 18 december 2006

Geachte heer/mevrouw ...,

In ons gesprek op 16 december jl. heb ik u laten weten dat ik Knollen voor Citroenen wil verlaten, om mijn carrière met een andere functie elders een nieuwe impuls te geven. Ik zeg daarom onze arbeidsovereenkomst, met inachtneming van de opzegtermijn van ... dagen/maanden, op per 1 maart 2007.

Ik zal mij ervoor inspannen alle lopende zaken voor mijn vertrek af te handelen en mijn taken naar behoren over te dragen.

Ik verzoek u vriendelijk mij een getuigschrift te verstrekken en daarin weer te geven hoe ik naar uw oordeel heb gefunctioneerd.

De ervaring die ik bij uw bedrijf heb opgedaan waardeer ik zeer en ik bewaar prettige herinneringen aan de samenwerking met u en mijn collega's. Ik wens u en het bedrijf veel succes.

Met vriendelijke groet,

(handtekening)

J.K. Jansen
Phoenixstraat 17
2312 ZV Lutjebroek

Formeel correct ontslag nemen bij een (dreigend) conflict

Een ontslagbrief is formeel gezien het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met een werkgever. Soms heb je te maken met een werkgever die je eigenlijk niet wil laten gaan en die een slecht geschreven ontslagbrief als aanleiding gebruikt om het ontslag te ontkennen, te weigeren of te vertragen. Daardoor kun je in problemen komen met je volgende baan.

Als je een formeel correcte ontslagbrief schrijft dan kun je eenzijdig ontslag nemen en kan je oude werkgever het ontslag niet verhinderen of vertragen. Om formeel correct ontslag te nemen moet je:

Bewaar een fotokopie van de ondertekende brief. Bij een formeel conflict is het verstandig de brief zowel per gewone als per aangetekende post te versturen (zet dan ook op de brief "Per gewone en per aangetekende post"). Doe de brief op de dag van datering op de post en bewaar het verzendbewijs.

Als in de arbeidsovereenkomst en CAO geen opzegtermijn staat, dan geldt voor de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in het algemeen een opzegtermijn van één maand. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (een contract met een einddatum) kun je in principe niet tussentijds opzeggen/beëindigen. Dit kan alleen als hierover iets in de overeenkomst is opgenomen, als de werkgever ermee instemt of als de rechter de overeenkomst ontbindt. (bron: Van Benthem en Keulen Advocaten op Monsterboard, september 2005)

Links

Auteur: René Pijlman


Bron: www.leren.nl/artikelen/2005/ontslagbrief.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon