Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Plannen en Organiseren > Afsluiting

Afsluiting en evaluatie

Plannen & Organiseren
de planningscyclus

Mission completed! Het is gelukt! De plannen zijn uitgevoerd, de doelen gehaald, het project kun je afronden en afsluiten. Het is goed om dit bewust te doen (een afsluitend hapje en tapje is een bruikbaar en aangenaam ritueel!) en nog even terug te kijken ter evaluatie.

Sluit het project af

Het is gebruikelijk dat je een eindrapportage opstelt, het budget en de begroting afsluit en een laatste bijeenkomst plant. Hier horen alle betrokkenen bij aanwezig te zijn en het is goed en leuk om het project ritueel af te sluiten. Bijvoorbeeld met een borrel of etentje, maar het kan ook met een presentatie of publicatie. Zo kan iedereen voor zichzelf het werk afsluiten en zich onderdeel voelen van de geboekte successen.

Evalueer het project

De enige activiteit die tijdens de laatste bijeenkomst nog op de agenda staat is de evaluatie. En zoals je in de planningscyclus ziet, moeten de belangrijkste uitkomsten uit de evaluatie meegenomen worden naar het begin van het volgende project. Maak bijvoorbeeld voor jezelf een klein checklistje voor met tips en trucs voor een volgende keer.

Het is de moeite waard om een project te evalueren:

Tijdens de evaluatie bespreek je in ieder geval de volgende onderwerpen:


Bron: www.leren.nl/cursus/management/plannen-organiseren/afsluiting.html

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon