Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Plannen en Organiseren

Plannen en Organiseren

Gerelateerde Cursussen
activiteitenlijst

Heb je wel eens het gevoel dat je omkomt in het werk en niet weet waar je moet beginnen? Het ene project is nog niet afgerond terwijl je alweer midden in het volgende project zit en je ook nog een plan moet bedenken om de nieuwe financiële doelstelling te halen... Alles lijkt even belangrijk en schreeuwt om aandacht; jouw aandacht wel te verstaan.

In deze cursus leer je waar je allemaal rekening mee moet houden als je goed wilt plannen en organiseren. We gaan ervan uit dat je kleine projecten onder je hoede hebt. Dus projecten waar maar één of een paar mensen tijdens een korte periode aan werken. Weinig taken zijn afhankelijk van andere taken. Dus zo'n klein project is in de praktijk relatief eenvoudig te coördineren.

Fase 1 : Voorbereiding

Het lijkt tegenstrijdig. Je hebt bergen werk te verzetten, maar voordat je met de uitvoering mag beginnen, moet je eerst tijd stoppen in de voorbereiding. Toch is het belangrijk eerst stil te staan bij wat je eigenlijk gaat doen en in welke volgorde.

Planningscyclus

De planningscyclus biedt een houvast tijdens het plannen van projecten.

Prioriteiten stellen

Met het stellen van prioriteiten heb je op verschillende momenten te maken. Als je kiest welk project je eerst gaat aanpakken, maar ook als je een project gaat uitvoeren en je moet kiezen met welke activiteiten je begint.

Bepaal de taken

Analyseer de uit te voeren taken met een Work Breakdown Structure, bepaal de mijlpalen en afhankelijkheden, hang data aan de taken en ken ze aan mensen toe.

Tijdsbesteding inschatten

Het is heel belangrijk dat je per taak een goede inschatting maakt van de benodigde tijd. Je hangt er tenslotte je deadlines aan op.

Plan van Aanpak en actieplan

Bij kleine overzichtelijke projecten is een plan van aanpak (PvA), of een actieplan en activiteitenlijst meestal voldoende om het werk te beheersen.

In principe geef je alleen doorgang aan projecten die weloverwogen, goed doordacht, levensvatbaar en financieel in orde zijn. Zodoende kom je halverwege niet voor verrassingen te staan. Dus de investering in het begin, levert je tijdens de uitvoering grote tijdswinst op.

Fase 2: Uitvoering

Tijd om je plannen ten uitvoer te brengen. De voorbereidende fase heeft geresulteerd in een plan van aanpak. Daarin staat al precies uitgewerkt wat hoe wanneer gedaan moet worden. We zijn aanbeland bij stap 6 uit de planningscyclus: het implementeren van het plan.

Benodigdheden

Je weet wat er gedaan moet worden, wie je daarvoor nodig hebt en wat je daaraan kunt besteden. Nu moet je binnen je organisatie gaan winkelen.

Regie

Tijdens de uitvoering van het plan zit jij als het ware in de regiekamer. Je zorgt ervoor dat iedereen concreet aan het werk kan, je coördineert alle activiteiten en je houdt de voortgang bij.

Fase 3: Afsluiting

Mission completed! Het project is helemaal uitgevoerd, alle fases uit de planning zijn doorlopen en als het goed is, is de doelstelling gehaald. Terug naar de planningscyclus. We zijn nu aanbeland bij stap 7.

Afsluiten en evalueren

De plannen zijn uitgevoerd, de doelen gehaald, het project kun je afronden en afsluiten. Het is goed om dit bewust te doen (een afsluitend hapje en tapje is een bruikbaar en aangenaam ritueel!) en nog even terug te kijken ter evaluatie.

Auteurs: Suzanne van Stratum en Isabelle Langeveld (oktober 2005) in opdracht van Leren.nl.

Timemanagementpijl

Timemanagement

Als je altijd tijd tekort komt, dan is dat slecht voor je gemoedsrust én voor je productiviteit. Het kán anders. Wie weet wat hij wil bereiken, plant doelbewust en houdt tijd over. Verdiep je in de principes van timemanagement.


Bron: www.leren.nl/cursus/management/plannen-organiseren/

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon