Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Teambuilding

Cursus Teambuilding

Gerelateerde Cursussen
teambuilding

Hoe smeed je een groep individuen tot een hecht team? Een outdoortraining of een dag op de hei is goed voor de sfeer en de onderlinge verhoudingen, maar het is niet genoeg om mensen zover te krijgen dat ze gelijkgericht werken aan gezamenlijke prestaties. Teambuilding is een manier van werken. Alleen door er dagelijks bewust mee bezig te zijn, breng je een team tot topprestaties.

Teams en teambuilding

Een team is meer dan een groep losse individuen die min of meer toevallig op eenzelfde afdeling werkt. Voetbalsupporters van Ajax, hoe eensgezind misschien ook in hun warme clubgevoel, vormen geen team. Maar de voetballers zelf weer wel.  

We spreken van een team als er sprake is van:

Verder lezen: Teams en teambuilding

Groei en ontwikkeling van een team

Hoe een team zich ontwikkelt, is onder meer beschreven door psycholoog Bruce Tuckman. Tuckman onderscheidt vier fasen van teamontwikkeling:

  1. Vorm: omdat er nog geen onderlinge verbondenheid is, is de aandacht vooral gericht op de centrale persoon: de groeps- of teamleider.
  2. Storm: de fase van conflict en chaos. Verschillen, irritaties en conflicten tussen teamleden komen aan de oppervlakte omdat elk teamlid zijn standpunten en belangen nastreeft.
  3. Norm: groepsnormen worden duidelijker zodra teamleden hun rol als teamlid beginnen te accepteren. De samenwerking komt op gang en de manier waarop mensen samenwerken wordt expliciet of impliciet vastgelegd.
  4. Prestatie: losse individuen transformeren zich in teamspelers. In deze fase is er een grote betrokkenheid bij elkaar en bij de teamdoelen.

Rol van de teamleider

Als teamleider heb je de hoofdrol in het teamproces. Je stuurt, schept voorwaarden, ruimt hindernissen uit de weg, creëert uitdagingen en stuurt bij als het nodig is. Alles bij elkaar een hele klus. Ben jij verantwoordelijk voor het leiden van een team? Neem een voorbeeld aan de werkwijze van succesvolle teamleiders.

Richting geven en structureren

De eerste stap is duidelijkheid scheppen over de richting, de ambitie of koers. Teamleden moeten weten wat de doelstelling is van de organisatie, welke rol het team daarin speelt en wat daarin de bijdrage is van ieder teamlid. De teamleider geeft die helderheid.

Liggen koers en doelstellingen vast, dan is het zaak knopen door te hakken over de omvang, samenstelling en werkwijze van het team.

Luisteren en ondersteunen

Essentieel voor teambuilding is dat teamleden onbevreesd hun bijdrage kunnen leveren en dat ze problemen of hindernissen onbelemmerd kunnen uiten. Als teamleider heb je voortdurend oog en oor voor teamleden. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in het geven en ontvangen van feedback, het omgaan met kritiek en open communicatie.

Een effectieve teamleider schept voorwaarden voor samenwerking en teamprestaties. Dat begint met een duidelijk mandaat: het team moet het vertrouwen krijgen van het management en moet –binnen kaders- zelfstandig beslissingen kunnen nemen en vrij kunnen functioneren. Ondersteuning gaat ook over materiële zaken: het team moet over de middelen beschikken die nodig zijn om de doelstelling te halen.

Ontwikkelen

Het model van Tuckman laat zien dat een team verschillende fasen doormaakt. In elke fase speelt de teamleider een andere rol.

Veel voorkomende problemen in een team

Teamwork is mooi, maar in de praktijk gaat het soms helemaal mis. Denk aan managementteams die ten onder gaan aan conflicten en achterklap, teamleden die vertrouwelijke informatie lekken aan de buitenwereld of teamcoaches die het veld moeten ruimen omdat het team niet in hen gelooft. Vier veel voorkomende teamfrustraties en hoe ermee om te gaan:

  1. Gebrekkig vertrouwen: teamleden houden missers en zwaktes verborgen voor anderen, aarzelen bij het geven van collegiale hulp en ondersteuning of hebben meteen hun conclusie over een ander klaar.
  2. Conflictvermijding. Veel teams zijn gericht op harmonie. Maar conflicten helpen om te groeien: grenzen te verkennen, verschillen te overbruggen en tot nieuwe inzichten te komen.
  3. Gebrekkige prestaties. Vaak ligt de oorzaak in onduidelijkheid over richting of prioriteiten, uitstellen van belangrijke beslissingen of gebrekkige onderlinge verhoudingen. Werkprocessen worden vertraagd, de urgentie verdwijnt en het gevolg is dat prestaties achterblijven.
  4. Jaloezie, cynisme en negativisme. Vaak onstaan deze gevoelens als individuele teamleden het idee hebben dat hen geen recht wordt gedaan. Bijvoorbeeld als het ene teamlid een beloning of promotie krijgt terwijl een ander met vergelijkbare inzet, het nakijken heeft. Deze sentimenten zijn desastreus voor het teamgevoel.

Verder lezen: Veel voorkomende problemen in een team

Tips voor teambuilding

Theorie over teambuilding is er in overvloed. Maar: hoe ga je nu écht te werk in de praktijk. Enkele praktische tips waarmee je als teamleider je voordeel doet.

Zelfsturende teams

In zelfsturende teams zijn meerdere medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van een taak of activiteit. Het onderscheid met 'gewone teams' zit erin dat de functionele indeling die in reguliere teams geldt, in zelfsturende teams vaak achterwege blijft. Alle medewerkers verrichten in principe alle voorkomende taken in het team. Binnen een zelfsturend team is er bovendien meestal geen vaste teamleider: per taak of activiteit neemt een teamlid eventueel de coördinatie op zich.

Verder lezen: Zelfsturende teams

Auteur: Corona de Wert, Dommel Communicatie in opdracht van Leren.nl.

Verder lezen en surfen

Team in werkconferentiepijl

Werkconferentie: werkvormen voor teamwork

Deze cursus is bedoeld voor mensen die een werkconferentie moeten bedenken, organiseren of verzorgen en daar nog niet veel ervaring mee hebben. Je leert hoe je het meeste rendementhaalt uit bijeenkomsten.


Bron: www.leren.nl/cursus/management/teambuilding/

Copyright © 1999-2024 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon