Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Teambuilding > Luisteren en ondersteunen

Oog en oor hebben voor teamleden

Teambuilding

Essentieel voor teambuilding is dat teamleden onbevreesd hun bijdrage kunnen leveren en dat ze problemen of hindernissen onbelemmerd kunnen uiten. Als teamleider heb je voortdurend oog en oor voor teamleden. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in het geven en ontvangen van  feedback, het omgaan met kritiek en open communicatie.

Soms is het oog en oor hebben voor teamleden ook een bewuste stap die je inbouwt in een project. Bijvoorbeeld als je doelstellingen, ambities of werkwijze wilt toetsen aan de inzichten van teamleden of als je gezamenlijk met anderen tot een plan van aanpak of oplossing voor een probleem wilt komen. In die gevallen zorgt de teamleider ervoor dat ieder lid gehoord wordt. Iedereen moet zijn visie kunnen geven in het vertrouwen dat de inbreng serieus wordt genomen.

Met een directieve stijl bereik je dat niet. Om het teamproces de ruimte te geven, zijn verschillende werkvormen mogelijk.

Ondersteunen

Een effectieve teamleider schept voorwaarden voor samenwerking en teamprestaties. Dat begint met een duidelijk mandaat: het team moet het vertrouwen krijgen van het management en moet –binnen kaders- zelfstandig beslissingen kunnen nemen en vrij kunnen functioneren. Ontbreekt zo'n mandaat, dan is het aan de teamleider om dit voor elkaar te krijgen. Belangrijk is dat de teamleider korte communicatielijnen heeft met besluitvormers, dat hij geregeld aan hen rapporteert en hen informeert over de voortgang. Eventuele problemen lost de teamleider op, daar hoeven de teamleden zich niet mee bezig te houden. 
 
Ondersteuning gaat ook over materiële zaken: het team moet over de middelen beschikken die nodig zijn om de doelstelling te halen. Denk aan zaken als een goed ingerichte werkomgeving, ict-hulpmiddelen en secretariële ondersteuning. Of een informatiesysteem om prestaties te meten, bij te sturen en erover te rapporteren.  Het ontbreken van materiële zaken brengt een hoop ergernis en frustratie teweeg en staat bovendien een effectieve tijdsbesteding in de weg.

Last but not least is er de immateriële ondersteuning: de zorg dat onderlinge relaties soepel verlopen, dat mensen feedback krijgen op hun functioneren, dat prestaties worden gezíen en gewaardeerd en dat conflicten worden opgelost. Stuk voor stuk thema's die met communicatie te maken hebben. Als teamleider heb je niet alleen een voorbeeldrol, je stimuleert mensen om constructief samen te werken, open te communiceren en onenigheden uit te spreken. Dat vraagt een scherp oog voor onderhuidse spanningen en de vaardigheid om mensen te confronteren met de effecten van hun gedrag zonder onderlinge relaties in gevaar te brengen.

Wil je je rol als teamleider kracht bij zetten, dan is het belangrijk dat je instrumenten tot je beschikking hebt zoals een beloningssysteem. Dit stelt je in staat goede prestaties (materieel of immaterieel) te waarderen.

Vrouw met luisterend oorpijl

Actief luisteren

In deze cursus Actief Luisteren leer je een betere luisteraar te worden, met o.a. het WIER-model en de methode van Gordon. Dat helpt je - zowel zakelijk als privé - de communicatie met anderen verbeteren.

Volgende pagina: Het team ontwikkelen


Bron: www.leren.nl/cursus/management/teambuilding/luisteren-en-ondersteunen.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon