Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Teambuilding > Richting geven en structureren

Richting geven

Teambuilding

De eerste stap is duidelijkheid scheppen over de richting, de ambitie of koers. Teamleden moeten weten wat de doelstelling is van de organisatie, welke rol het team daarin speelt en wat daarin de bijdrage is van ieder teamlid.

De teamleider geeft die helderheid. Dat zit niet alleen in een mooi geformuleerde doelstelling maar ook in het aanboren van de creativiteit van de teamleden. Met andere woorden: door het formuleren van inspirerende uitdagingen die alleen met gezamenlijke inspanning te bereiken zijn.

Richting geven, is geen soloactie; juist discussies en brainstorms met (potentiële) teamleden leiden tot inspirerende en 'gedragen' doelstellingen. Het is wél de teamleider die uiteindelijk de richting bepaalt en prioriteiten vaststelt.

Structureren

Liggen koers en doelstellingen vast, dan is het zaak knopen door te hakken over de omvang, werkwijze en samenstelling van het team.

Teamomvang
Hoeveel mensen heb je nodig om tot prestaties te komen?
De grootte van een team hangt in de eerste plaats af van de doelstellingen en ambities. Feit is dat grote teams in de praktijk aan slagkracht blijken te verliezen. Simpelweg omdat ieders verantwoordelijkheid minder zichtbaar is. Daardoor neemt het risico op 'verstoppertje spelen' toe. In kleinere teams hebben mensen elkaar nodig. Het contact is directer en individuele prestaties zijn onmiddellijk zichtbaar.  

Houd de teamomvang zo beperkt mogelijk. Stel je steeds de vraag: hebben we deze medewerker écht nodig om tot prestaties te komen? Twijfel je daarover, voeg de medewerker dan niet toe aan je team maar geef hem bijvoorbeeld de rol van 'consultant op afroep'.

Vaardigheden, kennis en rollen
Welke vaardigheden en kennis moet het team aan boord hebben? Niet alleen vakinhoudelijke kennis is van belang, maar ook zaken als discipline, overtuigingskracht en het talent om samen te werken.

Een mix van persoonlijkheden binnen een team leidt tot de beste prestaties. Belbin onderscheidt acht persoonlijkheden of teamrollen. Ieder type levert een waardevolle bijdrage aan het functioneren van het team. Naast inhoudelijke bollebozen of creatieve geesten heeft een team baat bij mensen het regelwerk voor hun rekening nemen of mensen die anderen begeleiden of opvangen. Door een team gevarieerd samen te stellen, kan het volgens Belbin elke situatie aan.

Verantwoordelijkheden
In een goed functionerend team weet ieder teamlid waarvoor hij verantwoordelijk is. Een functionele splitsing komt in teams het meest voor. Dat houdt in dat één teamlid bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor marketing, een ander voor sales en weer een ander voor productie.

Wie meer uit zijn team wil halen, kiest een  cross-functionele benadering.  In cross-functionele of multifunctionele teams zijn mensen met verschillende achtergronden samen verantwoordelijk voor een taak. Hoewel dit soms ook tot knelpunten leidt (onbegrip, competentiestrijd, jargon) levert zo'n multifunctionele samenwerking verrassende uitkomsten op, juist omdat ieder wordt aangespoord om vanuit zijn eigen discipline creatieve bijdragen te leveren.
Vanwege deze voordelen experimenteren sommige organisaties wel met zelfsturende teams.

Volgende pagina: Luisteren en ondersteunen


Bron: www.leren.nl/cursus/management/teambuilding/richting-geven-en-structureren.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon