Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Teambuilding > Zelfsturende teams

Zelfsturende teams

Teambuilding

Zelfsturing: een bijzondere vorm van het werken in teamverband. In veel opzichten zijn zelfsturende teams gelijk aan andere teams. In het delen van verantwoordelijkheden, het rouleren van taken en het toedelen van leiderschap zijn ze verschillend.

Wat zijn zelfsturende teams?

In zelfsturende teams zijn meerdere medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van een taak of activiteit. Het onderscheid met 'gewone teams' zit erin dat de functionele indeling die in reguliere teams geldt, in zelfsturende teams vaak achterwege blijft. Alle medewerkers verrichten in principe alle voorkomende taken in het team. Binnen een zelfsturend team is er bovendien meestal geen vaste teamleider: per taak of activiteit neemt een teamlid eventueel de coördinatie op zich.

Kansen

Juist de overlap van taken en roulerende (eind)verantwoordelijkheid geven goede resultaten: zo neemt in zelfsturende teams de kans op fouten vaak af en neemt de snelheid en continuïteit van prestaties juist toe.

Het delen van verantwoordelijkheden, de ontwikkelingsmogelijkheden en het oefenen in nieuwe rollen, motiveren leden van zelfsturende teams vaak tot hoge prestaties. 

Risico's

Risico's zijn er ook bij zelfsturende teams. Omdat de opzet en ontwikkeling van een zelfsturend team in handen is van de teamleden gezamenlijk, zijn de eisen die aan de onderlinge verhoudingen worden gesteld, scherp. Zijn teamleden bijvoorbeeld door gebrek aan ervaring of vaardigheden niet in staat op één lijn te komen, dan liggen teamfrustraties op de loer.

Juist in zo'n situatie kan het ontbreken van een duidelijk leiderschap een ernstig gemis zijn: als de teamleden de onderlinge verhoudingen niet weten te sturen, wie neemt dan de verantwoordelijkheid voor het teamproces in handen?

Tips


Bron: www.leren.nl/cursus/management/teambuilding/zelfsturende-teams.html

Copyright © 1999-2023 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon