Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Teambuilding > Rol teamleider

Het leiden van een team

Teambuilding

Als teamleider heb je de hoofdrol in het teamproces. Je stuurt, schept voorwaarden, ruimt hindernissen uit de weg, creëert uitdagingen en stuurt bij als het nodig is. Alles bij elkaar een hele klus. Ben jij verantwoordelijk voor het leiden van een team? Neem een voorbeeld aan de werkwijze van succesvolle teamleiders.

Richting geven en structureren

De eerste stap is duidelijkheid scheppen over de richting, de ambitie of koers. Teamleden moeten weten wat de doelstelling is van de organisatie, welke rol het team daarin speelt en wat daarin de bijdrage is van ieder teamlid. De teamleider geeft die helderheid.

Liggen koers en doelstellingen vast, dan is het zaak knopen door te hakken over de omvang, samenstelling en werkwijze van het team.

Luisteren en ondersteunen

Essentieel voor teambuilding is dat teamleden onbevreesd hun bijdrage kunnen leveren en dat ze problemen of hindernissen onbelemmerd kunnen uiten. Als teamleider heb je voortdurend oog en oor voor teamleden. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in het geven en ontvangen van feedback, het omgaan met kritiek en open communicatie.

Een effectieve teamleider schept voorwaarden voor samenwerking en teamprestaties. Dat begint met een duidelijk mandaat: het team moet het vertrouwen krijgen van het management en moet –binnen kaders- zelfstandig beslissingen kunnen nemen en vrij kunnen functioneren. Ondersteuning gaat ook over materiële zaken: het team moet over de middelen beschikken die nodig zijn om de doelstelling te halen.

Ontwikkelen

Het model van Tuckman laat zien dat een team verschillende fasen doormaakt. In elke fase speelt de teamleider een andere rol.


Bron: www.leren.nl/cursus/management/teambuilding/rol-teamleider.html

Copyright © 1999-2021 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon