Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Teambuilding > Teams en teambuilding

Teams en teambuilding

Teambuilding

We maken allemaal deel uit van een of meerdere teams, denk aan het afdelingsteam, het verkoopteam, een uitvoeringsteam, een projectteam of sportteam. Individuele kwaliteiten zijn in die teams weliswaar belangrijk, maar de gelijkgerichte samenwerking maakt het verschil. Zowel in prestaties als in kwaliteit.

Wat is een team?

Een team is meer dan een groep losse individuen die min of meer toevallig op eenzelfde afdeling werkt. Voetbalsupporters van Ajax, hoe eensgezind misschien ook in hun warme clubgevoel, vormen geen team. Maar de voetballers zelf weer wel.  

We spreken van een team als er sprake is van:

Teamleden werken samen vanuit de gedeelde overtuiging dat ze als team méér kunnen presteren dan ieder afzonderlijk. De leden  bieden elkaar collegiale hulp en waarderen elkaars bijdrage en inzet. Doen zich meningsverschillen of conflicten voor, dan worden die op basis van respect besproken én opgelost. Centraal staat steeds het gezamenlijke doel.

Waarom werken in teams?

Klanten stellen steeds hogere eisen. Hebben zij een vraag of een probleem, dan verwachten zij onmiddellijk een reactie. Het werk wordt steeds complexer en het is voor medewerkers steeds lastiger bij te blijven met (technologische) ontwikkelingen. In complexe productieprocessen en lange-termijnklussen is de individuele bijdrage aan het eindresultaat soms tamelijk onzichtbaar. Dat heeft consequenties voor de arbeidsmotivatie. Om gemotiveerd aan het werk te blijven, is het belangrijk om steeds voor ogen te hebben wat de rol is van individuele medewerkers. Reden voor veel organisaties om steeds vaker te werken in teamverband.

Werken in teamverband heeft voordelen. Denk bijvoorbeeld aan het:

Wat is teambuilding?

Met het ontstaan van teams is ook de aandacht voor teambuilding gegroeid. Dat houdt in: de noodzaak om gezamenlijk het functioneren als team kritisch onder de loep te nemen en voortdurend te werken aan de effectiviteit en prestaties van het team als geheel.

Een bekende vorm van teambuilding zijn teamuitstapjes of survivaltrainingen. Stuk voor stuk gericht op het verbeteren van de onderlinge sfeer. Prima initiatieven, maar de noemer 'teambuilding' is misplaatst als het bij incidentele activiteiten blijft.

Voor teambuilding is meer nodig. Denk aan het gezamenlijk formuleren van doelstellingen, het maken (en realiseren!) van planningen en het vaststellen van prestatienormen. Onderlinge verhoudingen kenmerken zich door oog en oor voor elkaar: respect en waardering voor elkaars talenten en inbreng.

Volgende pagina: Teamvorming: het model van Tuckman


Bron: www.leren.nl/cursus/management/teambuilding/teams-en-teambuilding.html

Copyright © 1999-2023 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon