Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Projectmanagement > Neuzen dezelfde kant op

Alle neuzen dezelfde kant op

Projectmanagement

Bij vlagen kreeg het spel van de Celtics een intensiteit waardoor het niet alleen een fysieke of zelfs mentale aangelegenheid meer was, maar een magische gebeurtenis werd ... Als het gebeurde voelde ik dat mijn spel op een ander niveau getild werd... het leek haast of we in slow motion speelden. Tijdens zulke perioden kon ik bijna voelen hoe het spel zich ging ontwikkelen en waar de volgende doelpoging gedaan zou worden.”

Je voelt elkaar aan, je vult elkaar aan

Dit schrijft de basketbalspeler Bill Russell over zijn ploeg de Boston Celtics. (Geciteerd door Peter Senge, De vijfde discipline). Soms gebeurt dat in de sport. Het gebeurt soms ook in bedrijven. Dan ontstaat er in een team inderdaad een soort magie. Het klikt gewoon. Je voelt elkaar aan, je vult elkaar aan en je hebt wat voor elkaar over. En dan is het net of je de wereld aan kunt. Je straalt dat ook uit als team. Je krijgt moeilijke maar dankbare klussen en omdat het allemaal zo lekker loopt, lukken die klussen. Dat succes straalt weer af van het team en zo ben je als team een tijdlang onverslaanbaar.

Senge beschrijft dit proces in het hoofdstuk over teamleren in zijn boek 'De vijfde discipline'. Voor projectteams lijkt teamleren nauwelijks weggelegd. Daarvoor duren projecten niet lang genoeg. Bovendien wreekt zich hier een belangrijk aspect van projecten: het zijn eenmalige gebeurtenissen. En eenmalige gebeurtenissen lenen zich nu eenmaal niet zo goed voor leren. Je krijgt immers geen tweede kans. En leren lukt vooral goed als je een fout kunt maken. In deze cursus nemen we daar geen genoegen mee. Je vindt in dit hoofdstuk een aantal handreikingen om als individuele projectmedewerker en als projectteam al doende te leren en de samenwerking te bevorderen.

Persoonlijke inspiratie

In zijn hoofdstuk over Teamleren tekent Peter Senge twee grote blokpijlen. Elke blokpijl bevat een aantal kleinere pijlen. De grote blokpijl staat voor de kracht die een team kan ontwikkelen: die kracht is de optelsom van de kracht die elke pijl afzonderlijk ontwikkelt. In beide blokpijlen staan evenveel kleinere pijlen. Toch zie je onmiddellijk dat de tweede blokpijl aanzienlijk meer kracht kan ontwikkelen dan de eerste blokpijl.

De eerste blokpijl kun je zien als een team waarin de leden elk hun eigen doel hebben. Die doelen hebben weinig met elkaar te maken. Het team zal ongetwijfeld wel een resultaat neerzetten. En misaschien zelfs het afgesproken resultaat. Maar je ziet dat er veel energie verloren gaat. Jammer!

OK, ik doe wel mee

De tweede blokpijl laat zien hoe het in principe óók kan. De persoonlijke doelen van de teamleden zijn veel meer gelijkgericht. De projectteamleden zijn in staat geweest hun persoonlijke doelen te verenigen met het gezamenlijke doel. Het gezamenlijke doel is daardoor als het ware een resultante geworden van ieders persoonlijke doel. Dat is geen zelfopoffering. Beslist niet. Ieder afzonderlijk zal zijn eigen persoonlijke doel veel gemakkelijker realiseren. Samen realiseert men bovendien het gezamenlijke doel. En je ziet dat de energie nu nuttig gebruikt wordt.

Vereende krachten

Hoe kom je nu zover als team? In de eerste plaats is er een gemeenschappelijke visie nodig. Dat klinkt misschien wat wazig. Het is eigenlijk heel simpel: wat wil je samen maken? Waar ga je samen naar toe? De opdrachtgever en de projectleider hebben hier een belangrijke rol. Zij formuleren het probleem, het doel en het resultaat van het project. Daarmee leveren zij de grote blokpijl. De pijl die het team richting geeft. De pijl waaraan de individuele projectteamleden kunnen aflezen of hun persoonlijke motieven voldoende sporen om zinvol mee te werken aan het project.

De individuele teamleden zullen vervolgens zelf de omslag moeten maken die we hiervoor omschreven als 'Van willen naar kiezen'. Die omslag houdt in dat je je persoonlijke doelen bijstelt in de richting van de gemeenschappelijke pijl.

teambuildingpijl

Teambuilding

Hoe smeed je een groep individuen tot een hecht team? Met een outdoortraining of een dag op de hei kom je er niet. Teambuilding is een manier van werken. Alleen door er dagelijks bewust mee bezig te zijn, breng je een team tot topprestaties.

Dubbele loyaliteit

Wat voor Arie (zie hiernaast) geldt, geldt voor vrijwel alle projectmedewerkers: ze hebben ten minste twee bazen. Hun hiërarchische baas en de projectleider. Dat biedt kansen maar is vaak ook lastig. Hoe ga als projectmedewerker om met die dubbele loyaliteit?

Het helpt erg om vooraf goede afspraken te maken. Zorg dat je inzet goed is gekwantificeerd en dat de afspraken zwart op wit zijn gezet door je hiërarchische baas, de projectbaas en jezelf.

Maar zelfs dan ... “Een beetje flexibiliteit kun je toch wel opbrengen? Voor jou is het een halve dag, hooguit twee dagdelen. Voor Annemarie betekent het bijna een week werk. Jij zit daar zo goed in...” Nee zeggen is een kunst.

Toch past hier ook een waarschuwing. In de eerste plaats moet je ook weer terug naar je afdeling: je bent maar tijdelijk uitgeleend aan het projectteam en je wilt straks ook goede maatjes zijn met je collega's. Een beetje flexibiliteit kan dus inderdaad soms wel handig zijn. Maar er speelt ook iets fundamentelers. Veel projecten spelen zich af in een vrij geïsoleerd stukje van het bedrijf. Dat is vaak ook puur lijfsbehoud. Als je middenin het bedrijf je werkzaamheden verricht, word je veel lastig gevallen en krijg je veel ongevraagde adviezen. Die afzondering heeft echter ook nadelen. Bijvoorbeeld dat als je klaar bent, alleen je opdrachtgever blij is met je werk. Het is dus belangrijk om als projectteam je omgeving goed in de gaten te houden. Daar hoort ook bij dat je contact blijft houden met je oorspronkelijke werkzaamheden.

Volgende pagina: Taken en rollen


Bron: www.leren.nl/cursus/management/projectmanagement/neuzen-dezelfde-kant-op.html

Copyright © 1999-2023 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon