Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Projectmanagement > Start-up

Project start-up

Projectmanagement

Een goed begin is het halve werk. Als projectteam moet je op elkaar kunnen bouwen. Je moet weten wat je aan elkaar hebt en je moet het samen werken plezierig vinden. Je gaat met elkaar een intensieve en soms heftige periode tegemoet. Je kent elkaar lang niet altijd even goed. En het succes van het project straalt ook op jou af. De belangen zijn dus groot. Voor jou, voor je collega's en voor je opdrachtgever. Als je samen een routineteam wordt, kun je je een foutje permitteren. Je krijgt een tweede kans en een derde en een vierde om je werk steeds beter te organiseren. Bij een project is dat niet zo. Een goede project start-up helpt het team om

Een goede project start-up genereert bovendien heel veel enthousiasme. Heel vaak (te vaak?) doen mensen een project er gewoon bij. Fout, maar zo is het wel. Hun eigenlijke werk blijft gewoon liggen. Een project doet dus een bijzonder beroep op de projectteamleden. In de project start-up moet je dat ook laten zien. Je mag dus best een beetje uitpakken! Een project start-up moet dus ook leuk zijn. Je kunt bijvoorbeeld een werkconferentie organiseren, met wat speelse elementen.

Een project start-up is niet per se bedoeld om samen een projectplan of een aanzet daartoe te schrijven. Dat kan natuurlijk wel. Het is dé manier om in alle rust als projectteam je doel goed voor ogen te krijgen en een slimme aanpak te verzinnen.

Elders onderscheiden we drie soorten projecten.

In de start-up moet je rekening houden met de verschillen tussen deze projecten.

Bij organisatie-ontwikkelingsprojecten is het doel vaak wat vaag. De dienstverlening moet bijvoorbeeld klantgerichter of de R&D moet innovatiever. In de start-up kun je daar aandacht aan besteden. Besteed de start-up ook om die ER-doelen concreet te maken. Bedenk bijvoorbeeld een groot aantal kritische situaties waar medewerkers de kans hebben dat nieuwe gedrag te laten zien. Schets dat nieuwe gedrag: wat gebeurt er, wat doet de medewerker precies en wat is daarvan het resultaat? Het helpt het team om abstracte, vaak wat loze kreten te vermijden. Maar ook om met elkaar een gezamenlijke missie te formuleren.

Projecten die bedoeld zijn om een systeem te ontwikkelen gaan allereerst over draagvlak. Het betreft dan lang niet altijd een automatiseringssysteem. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een nieuwe routing en afhandeling van de interne post. In de start-up besteedt de groep daarom veel aandacht aan het maken van werkbare afspraken.

Productontwikkelingsprojecten worstelen vaak met te weinig middelen en te hoge ambities. Er is grote haast, er is een relatief laag budget, er zijn te weinig mensen en de lat ligt erg hoog. De belangen zijn groot. De emoties kunnen hoog oplopen. De projectleider is vaak ook een aanjager en een inspirator. In de start-up gaat het over werken onder druk.

Terug naar de hoofdpagina van de cursus Projectmanagement.


Bron: www.leren.nl/cursus/management/projectmanagement/start-up.html

Copyright © 1999-2023 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon