Home
 
Cursussen /rubriek/
streepjes

Leren > Cursus > Management > Projectmanagement > Samenwerken

Samenwerken in een projectteam

Projectmanagement

Samenwerken is leuk, stampt Sesamstraat er bij ons in. We worden vanaf ons tweede jaar gedwongen om samenwerken leuk te vinden. Samenwerken is echter lang niet altijd leuk. Samenwerken is moeilijk, samenwerken gaat vaak mis en samenwerken levert lang niet altijd het gewenste resultaat op.

Toch zal het moeten, in een project. Immers: het wezen van projectmatig werken is juist die georganiseerde samenwerking tussen mensen met een verschillende achtergrond en met verschillende beroepen. Als je het alleen aan kon, hoefde je er geen project van te maken.

Cultuurverschillen binnen het projectteam

Een verschillend beroep, een verschillende stijl, een verschillende aanpak. Juist vanwege die verschillen vorm je met elkaar het projectteam. Soms is het echter wel even wennen. Het kan geen daarom kwaad je bij de kennismaking te verdiepen in elkaars achtergrond. Wissel bijvoorbeeld wat vooroordelen uit: ICT-ers zijn altijd te laat, adviseurs kunnen niet concreet zijn, een beetje manager is druk, druk, druk en kan helaas, helaas er even niets bij doen. Herken je die vooroordelen? Zijn er ook positieve kanten aan?

Conflicten helpen

Je hoort mensen wel eens verlekkerd praten over “een goeie ruzie”. Tja, conflicten horen bij samenwerken. Maar in werksituaties heb je er eigenlijk geen tijd voor. Je hoeft niet met elkaar op vakantie: samen werken is ook een kwestie van geven en nemen. Toch is het niet verstandig om altijd een conflict uit de weg te gaan. De directe oorzaak van een conflict is weliswaar meestal een kleinigheid, de achterliggende problematiek is vaak wél belangrijk. Probeer voor jezelf na te gaan waar het je nu werkelijk om gaat. Wat zit je nu precies dwars? En waarom vind je dat zo erg? De bron van veel conflicten is vaak iets wat je echt belangrijk vindt. Als je dat te pakken hebt, kun je van een vervelend conflict toch iets nuttigs maken.

Creatieve conflicten

Als je als team echt gemotiveerd bent om er samen iets van te maken, zorg je er samen voor dat een conflict niet uit de hand loopt. Integendeel: je zorgt er samen voor dat je aan een conflict iets over houdt. In die betekenis is een conflict vooral een leersituatie. Het helpt je als team een stapje verder. Dat betekent wel dat er in het team iemand moet zijn die bij conflictsituaties het er niet bij laat zitten. De groepswerker, om met Belbin te spreken. Zonder direct met elkaar in therapie te gaan kun je wel even dóórvragen op onderlinge ergernissen. Wees daar niet te benauwd in. Zorg wel dat het over de zaak blijft gaan en niet over de mensen.

Destructieve conflicten

Soms loopt het niet in een team. Kleine ergernissen kunnen uitgroeien tot hooglopende ruzies. Het voordeel daarvan is dat je er niet omheen kunt. Als kleine ergernissen als een soort veenbrand ondergronds voortwoekeren is er pas echt een probleem. Bij projecten gaat het om het resultaat. Waarschijnlijk kun je daarom in dergelijke situaties maar het best afscheid nemen van een of twee collega's en vervanging zoeken. Soms is dat gewoon geen optie. Dan is externe begeleiding zinvol, te meer omdat meestal de projectleider deel van het conflict is. En: een goede projectleider is niet automatisch een goede mediator.

Volgende pagina: Model voor Effectief Teamfunctioneren


Bron: www.leren.nl/cursus/management/projectmanagement/samenwerken-is-moeilijk.html

Copyright © 1999-2023 Applinet
Alle rechten voorbehouden
Colofon